Demoskop AB

Demoskops förtroendemätning i oktober 2012

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:36 CEST

Demoskops/Expressens förtroendemätning i oktober för partiledarna för riksdagspartierna visar tydliga skillnader mot förtroendet i augusti.

På en skala från 1 till 5, där 1 är mycket litet förtroende och 5 mycket stort förtroende får statsminister Fredrik Reinfeldt 3,38, vilket innebär ett stärkt förtroende sedan i augusti. Även förtroendet för Annie Lööf (2,21) stärks något, precis som för Jan Björklund (2,64) och Göran Hägglund (2,51) mätt i andelen mycket stort/ganska stort förtroende. Förändringen för Hägglund är statistiskt signifikant.

Förtroendet för Stefan Löfven (3,24) och Gustav Fridolin (2,79) minskar och även förtroendet för Jonas Sjöstedt (2,57). Förändringen för Löfven är statistiskt signifikant. Åsa Romson (2,57) och Jimmy Åkesson (1,74) ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare.

I augusti var förtroendet för Löfven större än för Reinfeldt. Nu har det vänt: en majoritet, 52%, har mycket eller ganska stort förtroende för Reinfeldt, att jämföra med samma siffror för Löfven, som är 45%.

Löfvens styrka har tidigare varit att han gått hem i alla läger, inte ens bland motståndarnas anhängare har förtroendenivåerna varit påtagligt låga. Nu när S-politiken har börjat konkretiserats och Löfven blivit mer synlig i debatten har skiljelinjerna blivit tydligare och siffrorna förändras. Vid förra mätningen hade endast en av tre (30%) alliansväljare litet förtroende för Löfven, nu är den andelen vuxit till fyra av tio (39%).

Nio av tio S-väljare har ganska eller mycket stort förtroende för Löfven. Det är lika mycket som i augusti, men andelen "mycket stort förtroende" har sjunkit från 42% till 32%. Det går att jämföra med Moderaterna där 65% av M-väljarna uppger att de har mycket stort förtroende för Reinfeldt. En viktig uppgift för Stefan Löfven blir att entusiasmera de egna väljarna och öka tilliten.

Det finns endast två partiledare som en majoritet av alla svenskar har ganska litet eller mycket litet förtroende för, det är Annie Lööf (56%) och Jimmie Åkesson (79%). Värt att notera om Lööf är att hon har signifikant högre stöd i storstad än i landsbygd, lägst är hennes stöd i Norrland och högst är det i Stockholm och Skåne.

Undersökningen bygger på 1 179 intervjuer genomförd inom Demoskops telefonrekryterade onlinepanel den 8-9 oktober 2012. Resultatet är vägt på kön, ålder och partisympatier.

Demoskop AB

Floragatan 13

114 75 Stockholm

Telefon: 08-506 455 00 

E-post: info@demoskop.se

 

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop:

www.youtube.com/watch?v=Lvkb9zoI-0M&hd=1

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys