Demoskop AB

Demoskops väljarbarometer för april: Moderaterna går framåt och blir största parti

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 07:30 CEST

Expressen/Demoskops väljarbarometer för april visar en uppgång för allianspartierna till 43,1 procent (+3,1). Samtidigt backar de rödgröna partierna något efter förra månadens lyft och samlar nu 38,5 procent (–0,7). Alliansen bibehåller därmed det övertag i opinionen som de haft sedan årsskiftet och blockskillnaden ökar till 4,6 procent.

På den rödgröna sidan är förändringarna tämligen små. Socialdemokraterna tappar en del av förra månadens uppgång och noteras på 25,5 procent i april (–0,8). Historiskt är det en mycket låg nivå, som partiet har rört sig kring sedan hösten 2015. Vänsterpartiet ökar för tredje månaden i rad och mäts till 7,7 procent (+0,5) i april. Det är partiets högsta nivå sedan juni 2014. För fjärde gången i år noteras Miljöpartiet till under 6 procent. Partiet backar något i april och får nu 5,3 procent (–0,4). Det är partiets lägsta notering sedan oktober 2008. Regeringsinnehavet har pressat Miljöpartiet till eftergifter på migrationsområdet som är svåraccepterade för delar av partiets väljare, i synnerhet den yngre delen av väljarna.

På allianssidan gör Moderaterna en uppgång i aprilmätningen, återtar ställningen som största parti och når 28,0 procent (+3,5), vilket är den högsta noteringen för partiet sedan maj 2013. Moderaternas uppåttrend kan särskilt hänföras till uppgångar bland den äldre delen av valmanskåren, väljare över 55 år. Det är ett intressant mönster eftersom de utgör en grupp där Moderaterna tidigare har gjort stora förluster till Sverigedemokraterna. Rörelsen ser nu ut att ha svängt i motsatt riktning. Partiets kursomläggning i migrationspolitiken är troligen en central faktor. Liberalerna fortsätter att pendla kring femprocentsnivån – i aprilmätningen tappar partiet hela förra månadens uppgång och backar till 5,3 procent (–1,1). För Kristdemokraterna noteras en smärre uppgång till 3,5 procent (+0,4). Inte sedan i juli 2015 har partiet noterats över fyraprocentsnivån i väljarbarmetern. Centerpartiet gör en liten uppgång och får 6,3 procent i april (+0,3).

Sverigedemokraternas nedgång i mars fortsätter även i aprilmätningen, där partiet nu backar till 15,5 procent (–2,2). De enskilda månadsförändringarna är inte säkerställda, men partiets nedgång från februari är statistiskt säkerställd. Nedgången är tydligast bland äldre väljare och höginkomsttagare där partiet förut har haft en stark tillväxt.

Feministiskt initiativ får 2,2 procent i april (+0,2). Övriga partier noteras till 0,8 procent (–0,3). Andelen osäkra uppgår till 10,8 procent (+2,2).

–Migrationsfrågan är väldigt dominerande och opinionsutvecklingen speglar hur partierna förhåller sig till den. Moderaterna har börjat höja sig i opinionen samtidigt som Sd nu har vikt av nedåt. För Moderaternas del handlar det om att man krympt avståndet mellan väljarnas uppfattning och den politik partiet fört i frågan.

–Frågan har varit om det kan vara möjligt för andra partier att vinna åter väljare som de har förlorat till Sd. Det här tyder på att det finns en rörlighet även bland delar av Sd-väljarna och att det som partiet har vunnit tidigare också kan förloras.

–Miljöpartiets sakta dalande kurva blir gradvis ett mer ansträngande problem för partiet. Visst är det normalt att regeringsinnehav kostar opinionsstöd, och priset är ofta högt för de mindre partierna. Politiskt har Miljöpartiet betalat mycket för sin plats i regeringen. Man kan se det som en investering i trovärdighet som regeringsparti. Men i andra änden finns risken att väljare uppfattar att trovärdigheten i sakpolitiken kompromissas bort.

Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 29 mars – 6 april 2016.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 252.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Ingen förändring är statistiskt säkerställd

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se