Demoskop AB

Demoskops väljarbarometer för december

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 08:40 CET

Demoskops/Expressens väljarbarometer för december visar små förändringar mellan de två huvudsakliga politiska blocken i förhållande till förra månaden. Oppositionen (49,7%) bibehåller ett klart försprång mot Alliansen (38,1%). Det skiljer nu 11,6 procentenheter, mot 10, 5 senast.

Moderaterna (23,4%) backar 2,2 procentenheter och når sin lägsta nivå sedan juni 2008. Den negativa tendens som varit tydlig under i stort sett hela året har alltså inte brutits och det är alltjämt oklart när man når botten. Intressant nog förefaller dock strömmarna primärt ha gått till övriga Allianspartier som ökar något. Folkpartiet får stöd av 7,0 % (+1,7), Kristdemokraterna av 4,2% (+0,3) och Centerpartiet av 3,5% (+0,5).

På den rödgröna sidan ökar Socialdemokraterna (33,1%) med 2,0 procentenheter. Även Vänsterpartiet (8,3%) går framåt (+1,9 procentenheter) och når samma nivå som Miljöpartiet (8,3%), som i sin tur tappar 3,5 procentenheter. I förhållande till valet 2010 finns nu ett tydligt flöde från just MP till V och det är troligt att det handlar om att vänsterorienterade miljöpartister flyttar fokus från miljöfrågan till välfärdsfrågan där V:s utspel mot de privata aktörerna verkar falla i god jord. Vänsterpartiet når sin högsta nivå sedan i februari 2012, men det bör också noteras att stödet för partiet nu med historiska mått är högt.

Sverigedemokraterna (10,5%) tappar 1,4 procentenheter från förra månadens rekordnotering, men ligger kvar på en hög nivå och är det parti som efter S och M har flest anhängare.

För Alliansens del kan konstateras att negativa samhällssentimentet kvarstår.  Attityderna till både jobben och välfärden, och nu inte minst skolan, präglas av en alltmer negativ inställning och klandret riktas mot Alliansen och ytterst mot det dominerande partiet. Såväl Alliansen som de rödgröna har ett något starkare stöd bland kvinnor än män och svaret står att finna i det stora stödet till SD, som nu har 15% av männen bakom sig.

Under perioden har Socialdemokraterna aviserat att man går till val utan givna samarbetspartners. Det finns liten eller ingen grund att tro att frågan om hur ett kommande regeringsunderlag kommer att se ut i nuläget påverkar väljarna.

Under landsdagarna gjorde Folkpartiet bland annat ett utspel i riktning mot riskkapitalister inom välfärdsföretagande. Eventuellt har det bidragit till partiets uppgång.

Den enda förändringen som är statistiskt säkerställd är MP:s tillbakagång.

I jämförelse med valet 2010 är SD den stora nettovinnaren och M den stora nettoförloraren. Notabelt är också att samtliga oppositionspartier har en högre nivå än under valet, medan det omvända gäller för Allianspartierna.

december 2013 jämförelse med valet 2010

Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 26 november –  4 december 2013.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 252.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: MP:s tillbakagång är statistiskt säkerställd

Då undersökningen presenteras i nära anslutning till SCB:s partisympatiundersökning så finns skäl att även fästa uppmärksamhet på några detaljer som berör den. Avståndet mellan blocken är i SCB:s mätning 10,1 procentenheter, mot 11,6 i Demoskops. En väsentlig skillnad är emellertid att SCB:s mätning i huvudsak genomfördes i inledningen av november, medan Demoskops mätning har gjorts i slutet av november och inledningen av december. Om vi jämför snittet av Demoskops två senaste mätningar så är skillnaden mindre gentemot SCB:s mätning än om vi enbart jämför Demoskops senaste mätning med SCB. Det antyder att Demoskops mätning fångar den aktuella opinionen, medan kombinationen av de två senaste Demoskopmätningarna kanske snarare är hänförlig till situationen i inledningen av november. Den största resultatskillnaden mellan SCB:s och Demoskops mätningar gäller för M, där det skiljer 2,1 procentenheter.    Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop