Demoskop AB

Demoskops väljarbarometer för december: Ny lägstanivå för Moderaterna sedan riksdagsvalet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 09:15 CET

I Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2015 ligger stödet för de rödgröna partierna kvar på oförändrade 39,7 procent (+/– 0,0). Samtidigt ökar de fyra allianspartierna till 39,0 procent (+1,1). De rödgröna partierna behåller fortfarande det sammanlagda övertaget, men blockskillnaden krymper till marginella 0,7 procentenheter.

På regeringssidan backar Socialdemokraterna något från förra månadens uppgång till 26,3 procent i december (–0,4). Sett i det längre perspektivet har S i regeringsställning tappat 4,7 procentenheter sedan riksdagsvalet. Förlusterna har i stor utsträckning gjorts till Sd och i andra hand till M. Under det senaste halvåret har dock läget stabiliserats för S. Även Miljöpartiet backar denna månad och noterar nu 6,4 procent (–0,8). Bland de rödgröna partierna är det däremot Vänsterpartiet som gör en uppgång i decembermätningen, hämtar in hela föregående månads nedgång och ligger nu återigen på 7,0 procent (+1,2).

På oppositionssidan fortsätter Moderaternas nedgång och partiet tappar nu marginellt till 21,9 procent (–0,2), vilket är den lägsta noteringen sedan riksdagsvalet 2014. De enskilda månadsförändringarna är små men sammantaget har partiet nu backat 4,2 procentenheter sedan i juni. Inte minst ser nedgången ut att kunna hänföras till yngre väljare samt väljare i övre medelåldern. Det är inte osannolikt att sådana väljarförluster går i skilda riktningar och har skilda orsaker. För Liberalerna syns en uppgång till 6,4 procent i den första mätningen under nytt partinamn (+1,0). För fjärde mätningen i rad ligger Kristdemokraterna kvar under fyraprocentsnivån och noterar denna månad 3,6 procent (+0,1). Centerpartiet ökar obetydligt till 7,0 procent (+0,1).

För andra månaden backar Sverigedemokraterna något och noterar nu 18,5 procent (–0,4).

Feministiskt initiativ noterar en viss nedgång till 1,8 procent (–0,4). Övriga partier ligger på 1,1 procent (–0,2). Andelen osäkra minskar denna månad till 11,2 procent (–1,6).

– Medan inrikespolitiken är den mest dramatiska vi sett sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet är det ett fortsatt säreget lugn som råder i väljaropinionen. Förändringarna är jämförelsevis små med tanke på de stora förflyttningar som samtidigt skett i partiernas politiska positioner i den viktiga migrationsfrågan.

– Moderaternas långsamma tillbakagång under hösten visar hur migrationsfrågan blir besvärlig för många av partierna. Bland yngre väljare är migrationsattityderna mer positiva, och när andra partier stramar åt sin politik kan man förvänta sig att Centern och Vänsterpartiet som håller emot får större möjlighet göra vinster från andra partier bland migrationspositiva väljare inom respektive block. Men i andra vågskålen finns de lite äldre, mer migrationskritiska väljarna. Här skulle M och S riskera ytterligare förluster till Sd om inte migrationspolitiken skärptes.

– Att Sverigedemokraternas tillväxt åtminstone tillfälligt har planat ut trots migrationskrisen kan tolkas som att den skärpta politiken har tagits väl emot. Men för partierna som tappat stort till Sd är förstås frågan vad som egentligen krävs för att förlorade väljare även ska börja vända åter. Att ingenting händer är inte minst oroväckande för M.

Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 24 november – 2 december 2015.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 251.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Inga statistiskt säkerställda förändringar i förhållande till förra månaden.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se