Demoskop AB

Demoskops väljarbarometer för juni 2013

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2013 15:23 CEST

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för juni har de rödgröna (50,8%) ett stort övertag mot Alliansen (38,8%). Det skiljer nu hela 12,5  procentenheter mot 6,2 förra månaden. Avståndet mellan blocken har därmed fördubblats. Det är det lägsta opinionsstödet för allianspartierna denna mandatperiod och vi måste gå tillbaka ända till maj 2008 för att hitta en lägre nivå.

Tappet beror främst på att Moderaterna (26,6%) backar med 2,5 procentenheter och är nere på sin lägsta nivå under mandatperioden, 3,5 procentenheter lägre än de fick i riksdagsvalet. De största väljarströmmarna har gått till Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, varav SD kniper flest väljare. Likt tidigare månader har M ett större väljarstöd bland män (29%) än bland kvinnor (24%), men i gruppen 55-64 år har man tappat fler väljare än i övriga demografiska grupper. Värt att notera är att det är ungefär samma åldersgrupp som SD växer starkast enligt SCB.

Folkpartiet (5,7%), Centerpartiet (3,1%) och Kristdemokraterna (3,4%) minskar marginellt. Alliansen befinner sig därmed i en dubbelt besvärlig situation med ett lågt opinionsstöd och två av partierna under riksdagsspärren.

Tillsammans har de rödgröna partierna nu det största stödet hittills under mandatperioden. Socialdemokraterna (33,5%) ökar med 0,6 procentenheter och når den högsta nivån partiet har haft i år. Ännu bättre går det för Vänsterpartiet (6,4%) som ökar med 1,1 procentenhet och Miljöpartiet (10,9%) som går fram med 1,7 procentenheter. MP är tillbaka över tioprocentsstrecket efter att ha legat under 10% i snart ett år. Man är därmed åter Sveriges tredje största parti, sedan Sverigedemokraterna (9,6%) tappat på 0,3 procentenheter.

Demoskop har under lång tid följt frågan om man tror att utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll. De senaste året har andelen väljare som upplever att utvecklingen går åt fel hål ökat betydligt, ett resultat som även SOM-institutets årliga mätningar bekräftar. Exakt vad väljarna lägger in i detta är så klart svårt att veta, men den ekonomiska oron i Europa, svag konjunktur, hög arbetslöshet och den omfattande diskussion som förs om problemen i den svenska skolan är sannolikt faktorer som påverkar negativt. Mot bakgrund av detta blir oroligheterna i Stockholms förorter extra betydelsefulla då de förstärker bilden av de problem som väljarna redan ser.

En undersökning som Demoskop genomförde under veckan då oroligheterna pågick (23-27 maj) visar att en majoritet efterfrågar samhällsinsatser som ökade satsningar på skolan och fritidsgårdar och ökad dialog med de boende. Färre efterfrågar ökade befogenheter och resurser till polisen och höjda straff (läs mer här). Denna problembeskrivning gynnar sannolikt de rödgröna partierna som är starkare profilerade i välfärdsfrågor än allianspartierna.

Det är också naturligt att det är de sittande regeringspartierna som straffas mest under mellanvalsperioder om väljarna upplever problem i omvärlden. Närmare valet kommer dock debatten i större utsträckning att handla om framtiden och konkreta sakfrågor och förslag, vilket är en stor möjlighet för Alliansen att inta en position i frågor som är attraktiva för den breda gruppen mittenväljare, till exempel skatter, jobb och välfärdssatsningar.

Opinionen kan därmed komma att ändras mycket snabbt, särskilt som drygt 18% av väljarna är osäkra, det vill säga inte kan uppge vilket parti de skulle rösta på om det vore i val.

Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 28 maj  – 5 juni 2013.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställda

 

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop