Demoskop AB

Demoskops väljarbarometer för maj: Lägsta stödet för MP sedan oktober 2008

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:07 CEST

I Expressen/Demoskops väljarbarometer för maj minskar avståndet mellan blocken något. De rödgröna partierna samlar tillsammans 38,0 procent (-0,4) av sympatierna. Allianspartierna gör sammantaget en nedgång till 41,7 procent (-1,4), och förblir tillsammans större än de rödgröna.

Efter de affärer och ifrågasättanden som skakat Miljöpartiet under april gör partiet en liten nedgång och noteras till 5,1 procent (-0,2). Den enskilda förändringen från föregående månad är bara marginell, men nedåttrenden håller i sig och partiet backar nu till sin lägsta nivå sedan oktober 2008. Mp har tappat mest bland de yngsta väljarna som är en av partiets viktigaste väljargrupper. För Socialdemokraterna noteras för andra månaden en nedgång och partiet får 24,9 procent (-0,6). I det längre perspektivet har S haft en nedåttrend som i dagsläget planat ut på 25-procentsnivån. Nedgången har i stor utsträckning kunnat hänföras till en försvagad position bland exempelvis medelinkomsttagare och barnfamiljer – bredare medelklassgrupper mitt i livet. För Vänsterpartiets del är trenden däremot uppåtgående. I majmätningen ökar V för fjärde månaden i rad och samlar nu 8,0 procent (+0,3).

Moderaterna tappar delvis förra månadens uppgång och backar nu till 25,5 procent (-2,5) men förblir för andra månaden större än Socialdemokraterna. Partiet gör en nedgång i maj, men i det lite längre perspektivet är trenden uppåtgående och förklaras av stärkta positioner både bland yngre väljare och i den äldsta gruppen där SD samtidigt har försvagats. Liberalerna ökar något och får 5,6 procent i mätningen (+0,3). Kristdemokraterna tappar marginellt till 3,3 procent (-0,2). Inte sedan juli 2015 har partiet legat över 4 procent. Detta kan jämföras med den förra mellanvalsperioden när KD låg under fyraprocentsnivån 15 månader i sträck. Centerpartiet ökar för andra månaden i rad och tangerar därmed sin tidigare årstopp på 7,4 procent (+1,1).

Sverigedemokraterna återhämtar delar av förra månadens nedgång och noteras till 16,4 procent i maj (+0,9). Trots återhämtningen tycks trenden nu ha vikit nedåt för partiet, som har en försvagad ställning både bland äldre och yngre väljare.

Feministiskt initiativ gör en marginell uppgång till 2,3 procent (+0,1). Övriga partier samlar 1,5 procent (+0,7). Andelen osäkra i mätningen uppgår till 11,7 procent (+0,9).

Trots att det är det svagaste resultatet på nästan åtta år är Miljöpartiets resultat förmodligen ändå en lättnad för partiet. Det säger något om djupet i krisen som har skakat partiet de senaste veckorna.

Att Miljöpartiets nedgång inte blir mer dramatisk efter turbulensen i april, då språkrörens förtroendenivåer dök ned på en bottennivå, kan spegla att Mp nu är nere på så pass låga nivåer att det till större del börjar vara kärnväljare som återstår.

Men även om de enskilda nedgångarna är relativt små för regeringspartierna innebär MP-affärerna att dyrbar tid och energi förloras. Både S och MP har sedan tidigare en nedåtgående trend och försökte nu åstadkomma en nytändning. Det stannar upp och kraften går helt åt till ren krishantering.

Vänsterpartiet har sakta men säkert börjat stärka sin ställning och ser ut att bli en vinnare när regeringspartierna får problem. Positionen utanför regeringen blir alltmer tacksam, där de kan utöva visst inflytande men ändå vara friare i sin kritik.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se