Demoskop AB

Demoskops väljarbarometer för oktober: Ny högstanivå för Centerpartiet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 11:26 CEST

På allianssidan tappar Moderaterna 1,2 procentenheter i oktober och ligger på 22,7 procent. För Liberalerna noteras en mindre uppgång och partiet får 5,0 procent i mätningen (+0,7). Kristdemokraterna ligger sedan i september förra året under fyraprocentsgränsen, ett läge som håller i sig. Med en mindre uppgång i denna mätning noteras partiet nu till 3,7 procent (+0,7). Centerpartiet hämtar in hela förra månadens nedgång och ökar nu till 8,1 procent (+1,0). Det är den högsta noteringen för C sedan november 2006. Partiets uppåttrend har tidigare varit tydligast bland de unga, men under senare tid tycks även stödet bland väljare över 65 år ha stärkts.

Sverigedemokraterna tappar nästan hela förra månadens uppgång och får 16,9 procent i oktober (-1,0). Den tidigare stadiga uppåtgående kurvan har planat ut i alla åldersgrupper. Bland väljare över 65 år har trenden reverserats det senaste året och här ser stödet för partiet ut att ha försvagats. 

- För regeringssidan är det högst blandade besked. Medan Socialdemokraterna nu börjar se ut att ha hämtat in opinionsdippen från i våras, går Miljöpartiet in i en långsam men djup opinionskris. Medan de enskilda månadsförändringarna är måttliga visar den längre trenden på att partiet har stora problem. För första gången på tio år är man nu nere intill fyraprocentsgränsen. Huvudorsaken ligger rimligen i de stora eftergifter i migrationspolitiken som partiet accepterat för att kunna kvarstå i regeringen. Men den uppslitande interna mångkulturdebatt som drabbade partiet under våren har också öppnat en annan typ av konflikt som kan ha försvagat stödet i andra grupper, säger Peter Santesson, Chef för opinionsanalys på Demoskop.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Mäster Samuelsgatan 17, SE-114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se