Karlskoga kommun

Den 1 januari 2007 kommer nya avgifter att gälla för alla som hanterar livsmedel.

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:16 CET

Livsmedelskontrollen ska var baserad på hur stor risk verksamheten innebär. Avgiften beräknas från den kontrolltid företaget tilldelas med hjälp av den modell som livsmedelsverket utarbetat. Modellen utgår från vilken typ av hantering företaget har, hur stor produktionen är och om man serverar särskilt känsliga grupper.

Vid de årliga inspektionerna kommer en bedömning göras om det finns väl fungerande och nedskrivna rutiner. Om detta finns så kommer avgiften att halveras 2008 eftersom det då inte behövs lika omfattande kontroller. De som får många anmärkningar kommer istället få en högre avgift.

Den nya avgiften innebär att all livsmedelskontroll ska betalas av verksamheterna. Därför kommer avgifterna överlag att bli större och många får räkna med en avsevärt högre avgift än idag.

//Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.