Sveriges Riksbank

Den 13 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 14:46 CEST


Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

Den nittonde och tjugonde krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 13 juli om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 6-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 168 dagar och förfaller därmed den 7 oktober 2009 respektive den 30 december 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 12 månaders löptid, kommer att hållas den 27 juli.

Presstjänsten, 08-787 02 00