Sveriges Riksbank

Den 14 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:07 CET

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

Den 41:a och 42:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 14 december om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 12-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 336 dagar och förfaller därmed den 10 mars 2010 respektive den 17 november 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,25 procentenheter i 3-månadersauktionen, och med ett påslag på 0,30 procentenheter i 12-månadersauktionen.

Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 6 månaders löptid, kommer att hållas den 28 december 2009.

Läs mer på www.riksbank.se

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00