Sveriges Riksbank

Den 15 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 14:04 CEST

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen beslöt Riksbanken den 28 oktober att inrätta en tillfällig kreditfacilitet med företagscertifikat som säkerhet. Krediterna har erbjudits genom ett auktionsförfarande och löpte på tre månader. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

Den nionde krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den15 april om 25 miljarder kronor. Lånet ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 84 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 14 juli 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter.

En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionen den 15 april måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast onsdagen den 8 april, kl. 15:00.

Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast onsdagen den 15 april kl.10:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är tisdagen den 21 april.

Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Presstjänsten, 08-787 02 00