Sveriges Riksbank

Den 20 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (6 mån)

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:26 CEST

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

Den nionde krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 20 april om 25 miljarder kronor. Lånets löptid är 168 dagar och förfaller därmed den 7 oktober 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

Mer information finns på www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00