INTOI

Den 27 april - nytt datum för Nocoms rapport för första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:59 CEST

Nocom AB (publ), noterat på Attract 40, tidigarelägger rapporteringen för perioden januari – mars 2006. Rapporten publiceras torsdagen den 27 april, sex dagar tidigare än tidigare aviserat. Bolagets årsstämma kommer dock att hållas det ursprungligt planerade datumet, onsdagen den 3 maj 2006.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Ström finansdirektör, Nocom
mobil: 0708 – 65 10 68
e-post: stefan.strom@nocom.se