Sveriges Riksbank

Den 27 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 14:04 CEST


Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.
Den tjugoförsta och tjugoandra krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 27 juli om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 12-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 336 dagar och förfaller därmed den 21 oktober 2009 respektive den 30 juni 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 6 månaders löptid, kommer att hållas den 10 augusti.
Presstjänsten, 08-787 02 00