Sveriges Riksbank

Den 28 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 14:16 CET

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

Den 43:e och 44:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 28 december om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 6-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 168 dagar och förfaller därmed den 24 mars 2010 respektive den 16 juni 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,25 procentenheter i respektive lån.

Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 12 månaders löptid, kommer att hållas den 11 januari 2010.

Läs mer på www.riksbank.se

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00