ILCO

Den 6 oktober är de stomiopererades dag över hela världen!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 13:13 CEST

Dagen anordnas vart tredje år av ILCOs samarbetsorganisationer i hela världen. Det internationella temat i år är LETS BE HEARD, svenskt tema är VI FINNS – VILL BLI SEDDA!  

I Sverige uppmärksammar ILCO-förbundet dagen med ett heldagsseminarium på Hotell Scandic Crown i Göteborg. Dessutom har ILCO gett ut en specialupplaga av vår medlemstidning, som kallas WOD-bladet, med bl.a. reportage om olika människoöden där en stomioperation spelat en avgörande roll för en fortsatt bra livskvalité. Finns att ladda hem på www.ilco.nu

ILCO har valt att förlägga seminariet till Göteborg då västsvenska sjukhus har varit mycket framgångsrika när det gäller utvecklingen av nya operationsmetoder för personer med sjukdomar eller missbildningar i tarmsystem eller urinvägar. Programmet består dels av föredrag av kirurg- och medicinläkare m.fl., dels av redovisning av de psykiska och sociala aspekterna av att leva med stomi. Föreläsningarna kompletteras med workshops med olika teman samt en avslutande paneldebatt.

ILCOs målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte. Det innebär att dagen innehåller föreläsningar och workshops både för de som är stomiopererade och de som har diagnos i tarmsystem eller urinvägar och inte är opererade. Det är bl.a. en workshop som handlar om orsak och behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar. Paneldebatten som avslutar dagen handlar också om inflammatoriska tarmsjukdomar och frågan om samarbetet mellan medicin och kirurg när det gäller de som är svårt sjuka. 

För första gången kommer ett stomipris at delas ut till årets "stomihjälte", en person som med sina insatser betytt mycket för att förbättra de stomi- och reservoaropererades situation.

Under dagen deltar leverantörer av stomihjälpmedel och några läkemedelsföretag med utställningar. 

Målgrupp för världsstomidagen är sjukvården/stomiterapeuter, stomiopererade, personer med tarm/urodiagnos som inte är opererade, närstående, press, politiker samt övriga intresserade.

Dagen kommer att behandla tekniska, medicinska och inte minst sociala och psykologiska aspekter av att ha en sjukdom i tarmsystem eller urinvägar. 

Faktaruta ILCO

ILCO som organisation har nästan 5 000 medlemmar fördelade på 21 länsföreningar. I Sverige finns drygt 25 000 stomiopererade.

ILCO arbetar för att bekämpa de fördomar som fortfarande finns vad gäller avföring och urin.

ILCO arbetar för att de stomiopererade ska få del av de sociala möjligheter som finns för att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

ILCO arbetar även för att förbättra situationen för de som har en sjukdom eller missbildning i tarmsystem eller urinvägar även om de inte är stomiopererade.

ILCO arbetar även internationellt för att hjälpa människor i länder som har små möjligheter att kunna utföra livräddande operationer på grund av att det inte finns tillgång till stomimaterial.

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade är den intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade.