Falkenbergs kommun

Den akuta lärarbristen på Älvseredsskolan avvärjd – skolan öppnar som planerat vid terminsstart

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 16:28 CEST

Falkenbergs kommun har precis som många andra kommuner i Sverige haft stora svårigheter att hitta behörig personal till sin förskole- och skolverksamhet. Bland annat har detta ställt till med stora problem inför skolstarten på Älvseredsskolan där barn- och utbildningsförvaltningen till och med övervägt att stänga skolan under ett år och tillfälligt flytta eleverna till andra skolor inom Ullaredsområdet. 

Nu ser den mest akuta situationen på Älvseredsskolan ut att ha löst sig, tack vare ett stort engagemang från rektorer, lärare och föräldrar. Skolan kommer kunna öppnas som vanligt vid terminsstart.

- Vi är jättetacksamma över att kunna öppna skolan som vanligt. Vi har haft mycket svårt att hitta behörig personal, bland annat till Älvseredsskolan för att kunna bedriva verksamheten enligt skollagens krav. Här måste vi som förvaltning ta ansvar. Får vi inte kvalitet i barnens tidiga lärande följer det med under hela utbildningen, säger Jörgen Frostlund, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisning. Om det inte finns någon behörig personal tillgänglig kan man anställa annan lämplig person tillfälligt, om de kan ha ett nära samarbete med behörig personal. I en liten verksamhet med få anställda som på Älvseredsskolan har detta inte varit möjligt då det saknats personal motsvarande två och en halv tjänst på skolan.

- Vi står inför en tuff utmaning. Vi har lärarkris i Sverige. Utbudet är för litet för den efterfrågan som finns. Vi har försökt rekrytera personal till Älvseredsskolan sedan i april. Vi har haft tjänsterna utannonserade vid flera tillfällen under året. Vi har även skapat en attraktiv förstelärar-tjänst på skolan för att locka behöriga sökanden, men inte heller detta har fungerat. Att situationen nu är löst inför skolstarten känns jättebra, säger Jörgen Frostlund.

Föräldrar till eleverna i Älvsered fick information om läget och det som ett tag såg ut att vara en tillfällig stängning av skolan vid ett möte med representanter från kommunens barn- och utbildningsförvaltning samt nämndens ordförande under gårdagen.

- Vi kommer att fortsätta med rekryteringen under läsåret 2017/2018 och behöriga sökande kommer att anställas med start snarast möjligt, säger Jörgen Frostlund. 

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".