Moderaterna

Den andra hälften då, Östros?

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 15:06 CEST

- Regeringen har haft tio år på sig att ta fram en modern, gedigen yrkesutbildning för unga. När nu krafttagen skulle presenteras blev det bara en utredning, som vanligt. Det säger Tobias Billström, moderat riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

- Under dessa tio år har fokus legat helt på att få fler till högskoleutbildningar. Att Östros vill få in hälften av de färdiga gymnasisterna i den akademiska fållan är klart - men den andra hälften då?

- Den gymnasieproposition som regeringen lagt fram innehåller ingen grund för att för att skapa en mer attraktiv yrkesutbildning. Östros saknar helt enkelt trovärdighet när han nu motvilligt emellanåt talar om att utbilda praktiskt lagda elever.

- En annan sak Östros brukar tala om utan att agera är elevinflytande. Det är pinsamt att en delegation för gymnasieskolans yrkesutbildningar inte ska ha med någon elev i arbetet. De yrkesinriktade programmen är de som flest elever idag hoppar av ifrån.

- Det är tragiskt att landets utbildningsminister inte ser yrkesutbildningar och elever som en tillgång utan bara som en restpost. Östros agerande i yrkesutbildningsfrågan är en halvhjärtad satsning som helt saknar elevinflytande.