Utrikesdepartementet

Den arabiska våren, Kinas växande ekonomiska roll i världen och den inre utvecklingen i Kina är huvudteman för Stockholm China Forum

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 14:06 CEST

Den 10-11 juni samlas Stockholm China Forum för sitt nionde möte sedan starten 2007. Genom forumet har en unik möjlighet till återkommande Transatlantisk dialog om och med Kina skapats.

Vid varje forum ägnas en regional fråga särskild uppmärksamhet. Denna gång är den arabiska våren ett givet huvudämne. Vad betyder den för Kina, Europa och USA? Ett annat ämne av växande betydelse är Kinas utlandsinvesteringar. Aktuella studier visar att Kina inom ett decennium kommer att ha mångdubblat sina investeringar utomlands i form av etableringar och uppköp. I Kina finns tecken på växande intern kontroll. Vad kan förväntas i form av kinesiska politiska reformer? Ett fast ämne på dagordningen är hur relationerna EU-Kina och USA-Kina utvecklas.

Liksom tidigare deltar såväl en rad företrädare för Obama-administrationen, europeiska utrikesministerier och EU som forskare vid ledande tankesmedjor och universitet i USA. Bland de senare märks Brookinginstitutets Kenneth Lieberthal och Mark Leonard, chef för European Council on Foreign Relations. På mediesidan märks bl.a. Financial Times utrikesredaktör Philip Stephens. Från Kina deltar såväl representanter för olika forskningsinstitut som Kinas tidigare FN-ambassadörer Wang Jifan. Europeiskt näringsliv i Kina är företrätt av Kina-chefen för tyska BASF, Juerg Wuttke, f.d. ordförande i europeiska handelskammaren i Peking.

Konferensen äger rum på Grand Hotel och Vår Gård i Saltsjöbaden.

Stockholm China Forum
Stockholm China Forum tillkom 2007 i dialog mellan den amerikanska stiftelsen The German Marshall of the US (GMF), Utrikesdepartementet, forskningsstiftelsen STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Samtliga fyra parter bidrog finansiellt. Det senaste mötet ägde rum i januari 2011.


Kontakt:
Ambassadör Börje Ljunggren
(UD:s kordinator)
073-832 05 21

Mikael Anzén,
UD:s Asienenhet
070-545 82 13


Anders Jörle
Presschef UD:s presstjänst
08-405 57 27
070-888 36 24