Svenska Freds

Den borgerliga försvarspolitiken sänder dubbla budskap

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:58 CEST

Dagens utspel från de borgerliga partiledarna visar tydligt hur den långsiktiga säkerhetspolitiska analysen bortprioriteras av rädsla att stöta sig med viktiga väljargrupper.

- Ena dagen betonar försvarsminister Sten Tolgfors vikten av grundliga säkerhetspolitiska analyser i arbetet mot att staka ut framtiden för det svenska försvaret. En kort tid därefter kör partiledarna i den borgliga alliansen över både sin försvarsminister och de förslag till omorganisation som den parlamentariskt eniga försvarsberedningen tagit fram. Försvarsberedningen kom med många välgrundade och viktiga förslag och slutsatser. Dessa borde tas på allvar och inte slarvas bort av den borgerliga regeringen, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Försvarsberedningen ville bland annat minska antalet JAS-divisioner eftersom stridsflyget har litet värde i de internationella operationer insatsförsvaret ska delta i. Partiledarna vill istället behålla försvarsmaktens förband intakta, trots att inte ens Försvarsmakten själv är säker på att detta är den bästa vägen.

- Partiledarnas utspel om att behålla Försvarsmaktens grundorganisation åsidosätter helt det arbete som gjorts av den parlamentariska försvarsberedningen. Det är både odemokratiskt och okonstruktivt, säger Anna Ek.

- Det är bra att man genomför besparingar på materielsidan, men 2,3 miljarder är alldeles för lite. Försvarsmakten är idag kraftigt överdimensionerad och besparingar till förmån för civila konfliktförebyggande insatser borde varit möjligt. Beskedet om att inga förband läggs ner är därför anmärkningsvärt, avslutar Anna Ek.


För mer information:


Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540 513