Socialdemokraterna

- Den borgerliga regeringens bostadspolitik har havererat

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:58 CET

Carina Moberg, bostadspolitisk talesperson (S) om nya SCB-siffror. Låga 15 000 påbörjade bostäder 2009 är lägsta på 10 år.

- Bostadsbyggandet minskar år från år i snabb takt och är nu det lägsta på tio år. Arbetslösheten inom byggsektorn är hög. Bostadsbristen hindrar också de som behöver flytta till jobb eller utbildning. Hur ska man kunna ta ett nytt jobb på en annan ort om det inte finns någon bostad?, säger Carina Moberg. Slutresultatet för hela den innevarande mandatperioden kommer, inklusive Boverkets prognos för 2010, att landa på ca 84 000 bostäder vilket är betydligt lägre än under den föregående mandatperioden med 127 000 påbörjade bostäder.

Carina Moberg anser att regeringen döljer sitt misslyckande bakom den ekonomiska krisen.
-  Den ekonomiska krisen har påverkat bostadsbyggandet. I det läget har regeringen valt att stå passiv och se på när bostadsbyggandet fallit. Det finns mycket regeringen hade kunnat göra för att dämpa fallet och få igång bostadsbyggandet. Sverige behöver en ny bostadspolitik som kan vända utvecklingen.

Carina Moberg lyfter särskilt fram byggandet av hyreslägenheter.
- Regeringen har bedrivit en politik som kraftigt missgynnat hyresrätten och hyresgästerna. Det sätter också spår i bostadsbyggandet. Under den borgerliga regeringen har byggandet av just hyresrätter fallit markant. Att skylla på den ekonomiska krisen duger inte.

Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat en gemensam rödgrön bostadspolitik med höga ambitioner för fler jobb och ökad välfärd. Bostadsbristen ska mötas med ökat bostadsbyggande.  De rödgröna partierna föreslår bland annat att ett statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga hyror införs.
Målet att få upp bostadsbyggandet till 40 000 lägenheter per år 2016.

För mer information
Peder Palmstierna
Pressekreterare
070-6103855
peder.palmstierna@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna