Föreningen Stockholms hemlösa

Den cementerade hemlösheten!

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 18:22 CEST

Den fortsatta avsaknaden av den hemlöshetspolitik vi för leder i praktiken till att hemlösa människor systematiskt åsidosätts. Detta vad gäller rätten till bostad, lika sjukvård, möjligheter att vistas på offentliga platser, hur de bemöts och så vidare, stick i stäv med intentionen i gällande lagstiftningar och alltid med hänvisning till stadsdelarnas självbestämmanderätt.

Det står inskrivet i Sveriges regeringsform att varje människa skall ha rätt till en bostad och att ingen skall diskrimineras. Av någon anledning har vi lyckats med att blunda för innebörden. Kanske beror det på att denna del av regeringsformen inte innebär några juridiskt bindande skyldigheter för samhället. Vi tycks i alla fall acceptera att det i dag finns ca 20 000 hemlösa i Sverige.

Ingen myndighet verkar ha viljan att ta ansvar för att regeringsformen efterlevs när det gäller detta. Däremot avsätts ca en miljard skattekronor i år bara i Stockholm för ett gigantiskt system av socialt och ekonomiskt oförsvarbara "hjälpinrättningar" som i praktiken bibehåller människor i ett utanförskap.

Här är några exempel på sådana inrättningar bara i

Stockholm:

Enheten för hemlösa: socialförvaltning för hemlösa

Stiftelsen hotellhem: 1902 boenden för hemlösa

Råcksta: referensboende

Råcksta: lågtröskelboende för hemlösa

152 Hvb-hem med 3017 platser för hemlösa

Hotellverksamhet för hemlösa

Hållpunkt Maria: sjuk och tandvård till hemlösa

Medborgarkontor för hemlösa

Gamlebo: Äldreboende för hemlösa

Ersta Sjukvård(hospice) för hemlösa

 

Dessutom avsätts det allmänna medel till diverse

frivilligorganisationer:

Convictus: mat, dusch till hemlösa

Stadsmissionen: mat till hemlösa

Ny Gemenskap: mat till hemlösa

Frälsningsarmén: mat för hemlösa

Diverse natthärbärgen: ca 200 sovplatser för hemlösa

Detta är en statligt sanktionerad avgränsning av människor som leder till ett djupt diskriminerande förhållningssätt. Med stöd av denna sanktion kan sedan tjänstemän inom kommun och landsting, SL, SJ, fastighetsägare och övrig befolkning utestänga eller särbehandla den här "gruppen" människor. Vi ser dagligen hemlösa avvisas från offentliga platser med hjälp av polis, ordningsvakter, lotsar och väktare, utan att reagera.

Hemlösa är till skillnad från andra grupper som definierats av vårt samhälle - såsom homosexuella, funktionshindrade, etniska och religiösa minoriteter - helt rättslösa och omfattas inte av några beskyddande lagar som hindrar att "gruppen" hemlösa systematiskt diskrimineras och kränks.

Antingen deklarerar nu regeringen att "gruppen" hemlösa är något vi får leva med och inrättar "medborgarvittnen" vid möten hos myndigheter och organisationer. Därutöver behövs en ombudsman för att tillvarata de hemlösas intressen och rättigheter. Eller väljer regeringen - i enlighet med andan i regeringsformen - att tillgodose det primära behovet: Att " Rätten till bostad" ska gälla alla människor.

Ett civiliserat samhälle bör inte bortdefiniera människors medborgarrätt genom att kalla dessa individer för något annat än medborgare.

Rolf Nilsson

Ordförande föreningen Stockholms hemlösa