MKFC Cloud Campus

Den digitala generationens framtid

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 16:46 CEST

MKFC Stockholms Folkhögskola har lämnat in ansökan Den digitala generationens framtid till  Järvalyftet i Stockholms kommun.
För närvarande driver folkhögskolan Föräldrautbildningen  Wall of Fame i Tensta - Hjulsta för somaliska mammor vars barn går i områdets skolor. Mammornas önskemål har bidragit till ansökan.


Den digitala generationens framtid

” Man kan inte bota problem med samma metoder som skapat dem ”

Vad kunde vara lämpligare än just internationell verksamhet för personer som har passande kulturella, religiösa och språkliga kunskaper och en kultur med hög företagsamhet.
Allt detta efterfrågas i Sverige och inom en rad länder inom och utanför EU.  Förslaget från folkhögskolan till Järvalyftet utgår från verkligheten i invandarrika områden och stödjer  mammornas önskemål om läxläsning  hemma.

”Surfplattor, snabbare mobiler, olika molntjänster, digitala böcker och forskning sökbart på webben, stimulerar och ger mervärde för kollegiet, säger rektor Leif Hedegård. ”De senaste surfplattorna och smartphones som finns snart i varje hem och följer  på resor används för daglig kommunikation. De är snabbare, billigare och enklare användarmässigt än datorer.  Till innehållet kommer ständigt nya appar med kurser, böcker, lärospel, musik, filmer och bilder.  Kostnaderna har sjunkit både för internet och för mobiltrafiken. En modern digital läromiljö för individuella kursbehov kan numera levereras och användas parallellt med undervisning i klassrummet var de än efterfrågas. Äntligen har digital teknologi nått den kritiska massan som kan användas inom utbildningsväsendet. Nu är det inte enbart affärsverksamhet som levererar.  Ökad kvalité både för kollegiet, studerande och samhället  är  möjligt”, tillägger han nöjd.

Läromiljön, individuella kursplaner, kvalitetssäkrade, digitala verktyg

Mångkulturellt mervärde på digitala miljöer
Drömmen, den egna motivationen, stimulans och flexibelt stöd samt digital läskunnighet ger behörighet, arbete och en aktiv roll i samhället anser MKFC Stockholms Folkhögskola som grundades i Rinkeby år 1991. Utbildningar  rikatades  för en mångkulturell grupp som behövde komptenslyft och plats på arbetsmarknaden.
Utbildningar planerades och görs fortfarande  till behovet på arbetsmarknaden.  Utbildningar skall leda till arbete och aktivt medborgarskap. Datorer var från början deltagarnas verktyg. Alla  komvux, kvalificerade yrkesutbildningar, universitetskurser och folkhögskolekurser blev nåbara på webben sedan år 2000. Idag kommer studerande från flera kommuner eftersom  studierna blev tillgängliga i hela Sverige.

Folkhögskolan MKFC har SFI rätten i alla svenska kommuner.

SFI  så som ungdoms- och vuxenkurser ger flexibilitet som gör att  skolan har hög,  95%,  genomströmning.
Den långa erfarenheten som folkhögskolan har med  nätutbildningar för långtidsarbetslösa  i Sverige och från internationella utbildningar,  vill folkhögskolan använda för att stimulera invandrarungdomar och fylla deras  mammors önskemål  i Stockholms förorter.
Mammor som deltar  I Wall of Fame  verksamhet i Tensta Hjulsta vill stödja skolbarns läxläsning hemma genom nätbaserade  grundskole- och gymnasiekurser.
Verksamheten kan nås i alla stadsdelar av ungdomar och skolor.

Mer information : Marja-Riitta Ritanoro, vd
Leif Hedegård, rektor
Se bilagan Digitala generationens framtid

www.mkfc.se/folkhogskola