Carlsson Bokförlag

Den dokumentära dramaturgin – ny bok av Bengt Bok

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 09:10 CEST

Bengt Bok skriver i inledningen: ”Tanken med denna text är att söka efter den dokumentära berättelsens dramaturgi, söka ett språk att förklara det på och kanske formulera ett anspråkslöst manifest. Ställa frågor… undersöka…skriva ner tankar. Skildra kreativa tillstånd, kreativa skeenden, som i sin tur kan leda till en förståelse inför den egna processen, det egna arbetet. Söka en precision, en rytm, en gemensam rörelse i berättandet. Dramaturgi i förberedelsen, dramaturgi vid inspelningen och dramaturgi som analysmodell vid redigeringen. Berättandet handlar oftast om att skala av och reducera, inte om att lägga till. Hur strukturerar och bygger jag ett berättande utifrån upplevda ögonblick, upplevda skeenden? Förhoppningsvis kan texten uppmuntra till ett personligt mod. Ett mod att bejaka och utveckla det egna uttrycket. Att inte låta sig förlamas av självcensur och att i berättar-processen koncentrera tanken men samtidigt också ständigt öva upp känsligheten. En text som försöker utforska det dokumentära berättandets estetiska möjligheter, existentiella frågeställningar och berättartekniska nödvändigheter.”

Under arbetet med En film om när män badar förde Bok dagboksanteckningar och skrev ner de funderingar och frågor som uppstod under arbetsprocessen. Under varje tillsynes lättåtkomlig historia finns en mängd mångbottnade val och beslut. Vad vill jag berätta? Hur vill jag berätta det? Varför är dessa personer med i berättelsen? Vad kan kopplas samman och vad måste tas bort? Det mest betydelsefulla för berättandet är enligt Bok att ständigt fokusera på det som ska berättas. Skala bort allt som inte hör dit. Men berättandet får aldrig bli ett redovisande. Man måste våga ge sig hän, våga hitta sitt egna uttryck, våga berätta utan att förklara.

Dagboksanteckningarna varvas med möten och tankar från andra produktioner samt funderingar kring berättande, till exempel kring skillnader mellan journalistikens och konstens berättande. Vi får också glimtar och minnen från Boks barndom, alla med anknytning till berättandet.

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Stalins mord i Katyn, Inte bara Stasi, Svenska prästgårdar, Effektiv visuell kommunikation, USA – drömmarnas land.