Allokton

Den extra bolagsstämman (”kontrollstämma 2”) i Allokton AB ajournerad

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 08:54 CET

Den extra bolagsstämman (”kontrollstämma 2”) idag i Allokton AB ajournerades till den 7 december 2010 klockan 16.00. Styrelsens bedömning är att den kontrollbalansräkning som styrelsen inför stämmans slutförande kommer att upprätta och låta granskas av Bolagets revisor kommer att visa att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Som tidigare meddelats i pressrelease på morgonen den 24 november 2010 avhölls igår den 23 november 2010 kontrollstämmor i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB. Bolagsstämmorna i dessa bolag beslutade att driva bolagen vidare, då framlagda kontrollbalansräkningar utvisade att det egna kapitalet i bolagen återställts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

 

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.