Lifecap AB

Den extra press som lågkonjunkturen utgör leder till en ökad efterfrågan på caseholders

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 09:50 CEST

Lågkonjunkturen ställer extra stora krav på chefer som måste dra ner på kostnader samtidigt som produktionen behålls eller ändrar inriktning för att matcha marknadens behov. Tidigare har cheferna klarat sig med en coach. Tyvärr förmår sällan en enskild person möta de komplexa behov av problemlösning som ledare har idag. En caseholder som är verksam inom Life CaP Centret har egen ledarerfarenhet, terapeutisk utbildning och ett väl etablerat nätverk med en rad olika kompetenser tillgängliga.

En caseholder är en nästa generationens coach. Kraven på caseholdern är högt ställda. Både gedigen egen erfarenhet från ledande positioner och en djupgående terapeututbildning krävs för att få använda titeln hos Life CaP Centret, som är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000. Caseholdern har en holistisk människosyn och arbetar, med hjälp av ett kvalificerat nätverk, med att matcha klientens önskemål med rätt kompetens. Frågeställningarna som landar på caseholderns bord kan röra sig från hur att fullfölja neddragningar med bibehållen produktion, till hur familjesituationen ska underhållas parallellt med allt arbete. Frågorna är många och vitt skilda, därav behovet av att arbete på ett annat sätt än vad som är vanligt förekommande för traditionella coacher.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se