FedEx

Den femte upplagan av FedEx Global Citizenship Report visar företagets framsteg inom energibesparing, samhällsutveckling, katastrofhjälp och mer

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:00 CEST

FedEx har publicerat sin femte årliga Global Citizenship Report, som ger huvuddragen i företagets satsningar på fokusområdena ekonomi och resurser, miljö och effektivitet, samhälls- och katastrofhjälp, samt människor och arbetsplats.

Det här årets Global Citizenship Report har sammanställts enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative G3.1, för en mer standardiserad och transparent rapportering.

Höjdpunkterna i årets rapport inkluderar:

·  Stora besparingar genom hållbarhetssatsningar, inklusive lägre bränsle- och energikostnader och intäkter från materialåtervinning.

·  FedEx Express mål att förbättra den övergripande bränsleekonomin i sin fordonsflotta med 20 procent år 2020 har redan uppnåtts med god marginal.

·  Fortsatt stöd till katastrofhjälp och beredskapsorganisationer.

”På FedEx arbetar vi hårt med att knyta samman världen på ett ansvarsfullt och uppfinningsrikt sätt”, säger Gerald P. Leary, styrelseordförande, FedEx Express Europa, Mellanöstern, indiska subkontinenten och Afrika (EMEA). "Det här årets Global Citizenship Report visar våra pågående ansträngningar för att tillhandahålla hållbara lösningar för våra kunder, samtidigt som vi bidrar till och hjälper de samhällen i vilka vi verkar. Vi har hittills kunnat uppnå våra hållbarhetsmål inte bara genom att förbättra driften och flottan, utan även tack vare våra medarbetares engagemang, vilket placerar ansvarsfullt företagande i centrum av FedEx företagskultur."

Miljö och effektivitet

FedEx integrerar ansvarsfulla miljörutiner i den dagliga driften och företaget eftersträvar att uppnå sina hållbarhetsmål genom en mängd olika initiativ.

Förra året har FedEx:

·  Överträffat och reviderat hållbarhetsmålet för sin fordonseffektivitet.I mars 2013 meddelade FedEx Express att man redan hade överträffat sitt mål att öka fordonsflottans bränsleeffektivitet med 20 procent år 2020, jämfört med år 2005. FedEx tillkännagav även ett reviderat, mer aggressivt mål att öka fordonsflottans bränsleeffektivitet med 30 procent till år 2020.

·  Fortsatt ökningen av eldrivna fordon i städer över hela världen. Företaget ökade storleken på sin fordonsflotta driven med alternativ energi med 18 procent enbart under räkenskapsåret 2012, med totalt 364 hybridfordon och 118 helt eldrivna fordon. Hittills har dessa fordon sparat 1,89 miljoner liter bränsle och färdats över 24 miljoner kilometer.

·  Utökat nätverket av solenergianläggningar.FedEx har globalt nio solenergianläggningar. Tre ligger i Europa och genererade över 1 000 000 kWh elektricitet under räkenskapsåret 2012. Energin alstras gemensamt av solenergianläggningarna i Köln, Tyskland – Machelen, Belgien – och Montpellier, Frankrike.

·  Fortsatt uppgradera flygplansflottan. Under räkenskapsåret 2012 introducerade FedEx Express sju fler Boeing 777, som använder 18 procent mindre bränsle och har en högre lastkapacitet än de MD-11 de ersätter. Företaget har för tillfället 23 Boeing 777 som flyger till 25 städer runt hela världen och avser att ha 43 777:or i tjänst 2023, vilket meddelades förra året. I regionen Europa, Mellanöstern, Afrika och indiska subkontinenten (EMEA) flyger FedEx Express nio Boeing 777.

FedEx behåller även sitt mål att ta 30 procent av sitt flygbränsle från alternativa källor år 2030. Företaget samarbetar med The Nature Conservancy i syfte att utveckla en plan för introduktion av biobränslen till sitt fjärrtransportsegment. Denna plan kan även användas av transportsektorn i sin helhet – för att hjälpa FedEx och andra att använda mer hållbara bränslekällor. Programmet FedEx Express Fuel Sense, ett EarthSmart-initiativ som fokuserar på mer effektiv flygplansdrift, har dessutom identifierat en rad metoder för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, med fortsatt flygsäkerhet. Fuel Sense sparar 185 miljoner liter flygbränsle och innebär att över 466 000 ton koldioxidutsläpp kan undvikas varje år.

Samhälle och katastrofhjälp

Under 2012 fortsatte FedEx sitt långvariga stöd för organisationer som arbetar med katastrofhjälp, trafiksäkerhet för barn och en hållbar miljö. Den välgörenhet som FedEx ger i form av kontantbidrag och bidrag genom frakt och personal uppgick till 46 miljoner dollar.

FedEx åtar sig att aktivt stödja de samhällen i vilka företaget verkar genom strategiska investeringar i personal, resurser och nätverk. Anställdas gåvor är en av hörnstenarna i FedEx samhällsengagemang. Under 2012 erbjöd personal över hela världen sin tid som frivilliga i allt från lokala till nationella och internationella organisationer. Det årliga volontärprogrammet FedEx Cares Week engagerade 1574 deltagare i Europa, Mellanöstern, indiska subkontinenten och Afrika (EMEA). FedEx-personal i detta område tillbringade sammanlagt 3338 timmar i 58 evenemang. Resultatet blev att 2,2 ton livsmedel samlades in, och dessutom gav 692 blod och tusentals euro samlades in till olika organisationer.

Mer information om detta och andra berättelser om engagemanget för ansvarsfullt företagande finns i online-versionen av 2012 års FedEx Global Citizenship-uppdatering på csr.fedex.com


Om FedEx Express

FedEx Express är världens största expresstransportföretag och levererar snabbt och tillförlitligt till mer än 220 länder och områden över hela världen. FedEx Express använder ett globalt flyg- och marknätverk för att påskynda leveransen av tidskänsliga försändelser, med definitiv tid och datum och pengarna tillbaka-garanti.

Om FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) erbjuder sina kunder och företag över hela världen en bred portfölj med transporttjänster, e-handelslösningar och affärstjänster. Med en årlig intäkt på 44 miljarder dollar erbjuder företaget integrerade affärstillämpningar genom att driva företag som konkurrerar kollektivt och leds gemensamt under det respekterade varumärket FedEx. Konsekvent rankad bland världens mest beundrade och betrodda företag, inspirerar FedEx sina mer än 300 000 medarbetare att vara "absolut, bergsäkert" fokuserade på säkerhet, de högsta möjliga etiska och yrkesmässiga normerna och kundernas och samhällenas behov. Mer information finns på news.fedex.com.