Health Consumer Powerhouse

Den första sjukhusrankingen visar: Sveriges bästa sjukhus finns i Linköping

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 10:30 CET

 Sveriges bästa sjukhus ligger i Linköping. Det visar rankningen ”Sveriges bästa sjukhus 2010” som Health Consumer Powerhouse lanserar idag. Universitetssjukhuset i Linköping vinner med 728 poäng av 1000 möjliga, följt av sjukhuset i Värnamo på 715 poäng och Västerås på tredje med 704 poäng. Det här är första gången som en ranking av de svenska sjukhusen har gjorts och den visar att endast ett av regionsjukhusen placerar sig bland de tio bästa. Rankingen baserar sig på en sammanställning av data från Öppna Jämförelser och www.vantetider.se.

- Att ranka Sveriges Bästa Sjukhus 2010, är ett experiment för att se vilket resultatet blir om vi väger samman data från Öppna Jämförelser och www.vantetider.se till en rangordnande jämförelse sjukhusnivå, säger Arne Björnberg, utvecklingschef, Health Consumer Powerhouse. - Rangordningen påverkas i några fall påtagligt av att rapporteringen från bl a sjukhus i Stockholm och Norrbotten är mindre fullständig.

- Resultatlistan stämmer överens med andra undersökningar vi gjort av den skiftande vårdkvaliteten i Sverige, fortsätter Arne Björnberg. -Universitetssjukhuset i Linköping har sedan länge ett solitt rykte för att arbeta systematiskt med kvalitetssäkring. Småländska kommuner och landsting tenderar att ligga bra till i många jämförelser av skola, äldreomsorg och sjukvård. De goda placeringarna för sjukhusen i Värnamo och Västervik bekräftar ånyo att smålänningar är bra på att driva verksamheter.

Jämförelsen omfattar 73 svenska sjukhus. Antalet akutsjukhus som har dygnet runt-kirurgi och förlossningsverksamhet är 48, dessa sjukhus presenteras i en särskild analys. Resultatlistans övre del domineras av ett antal typiska länslasarett, med två mindre (småländska) länsdelslasarett insprängda.

- Det är en gammal sanning att hyggligt stora länslasarett kan vara väl så bra för patienterna som universitetssjukhusen, eftersom de kan koncentrera sig på själva sjukvården utan att vara splittrade på forskning och undervisning, menar Arne Björnberg. - Det anförs ofta att utfallen för universitetssjukhusen blir sämre, eftersom de får ta emot en större andel komplicerade fall. Utfallet i delgrenen Strokevård, som vi studerat särskilt, stöder inte den teorin – det är inte sannolikt att Danderyd, Linköping och Sahlgrenska skulle ha ett ”lättare” patientunderlag.

 

Den 20 bästa akutsjukhusen (av 48)

1 Universitetssjukhuset i Linköping, 728 poäng

2 Värnamo, 715 poäng

3 Västerås, 704 poäng

4 Ryhov, Jönköping, 683 poäng

5 Sundsvall, 675 poäng

6 Borås, 666 poäng

7 Västervik, 665 poäng

8 Kalmar, 649 poäng

9 Falun, 644 poäng

10 Danderyd, 644 poäng

11 Skellefteå, 641 poäng

12 Östersund, 637 poäng

13 Sunderbyn, 628 poäng

14 NU-Sjukvården, 627 poäng

15 NUS i Umeå, 625 poäng

16 Örnsköldsvik, 625 poäng

17 Nyköping, 623 poäng

18 Lycksele, 623 poäng

19 Varberg, 622 poäng

20 Karlstad 621 poäng

 Ladda ner Sveriges bästa sjukhus

För ytterligare information

Arne Björnberg, Fil. Dr. Utvecklingschef

Mobil: 0705-84 84 51

E-post: arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

 

 

 

Health Consumer Powerhouse (HCP) är ett svenskt analys- och informationsföretag som sedan 2004 utför konsumentjämförelser av sjukvården i 35 länder.

www.healthpowerhouse.se