Avfall Sverige

Den gamla konservburken fixar söndagssteken

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2010 10:23 CEST

Lämna din gamla konservburk till materialåtervinning. Då sparar vi lika mycket energi som behövs för att värma din ugn till 200 grader i en hel timme.

I soppåsen gör konservburken däremot ingen nytta. Till skillnad från de brännbara soporna kan den inte omvandlas till värme och el.

Så se till att sortera rätt – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Se våra filmer på Youtube

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. Det kräver mycket mer energi att utvinna ny metall till en konservburk än att använda återvunnet material. Men då gäller det att soporna är rätt sorterade redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-35 66 08, acg@avfallsverige.se

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!