Statistiska centralbyrån, SCB

Den genomsnittliga månadslönen var 22 100 kr år 2002

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 11:45 CET

Uppgifterna i denna pressinformation kommer från Lönestatistisk årsbok 2002.

År 2002 var den genomsnittliga månadslönen för hela arbetsmarknaden 22 100 kr, 20 000 kr för kvinnor och 24 100 kr för män. Kvinnors lön som andel av mäns lön var 83 procent för hela arbetsmarknaden, 82 procent i offentlig sektor och 85 i privat sektor. Om man tar hänsyn till ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yrke blir kvinnors lön i procent av mäns 92 procent för hela arbetsmarknaden, 95 procent i offentlig och 90 procent i privat sektor.

Den största lönespridningen är för män i Landstingskommunal sektor. Under perioden 1992-2002 har lönespridningen ökat i alla sektorer men bara marginellt i Primärkommunal sektor. Lönespridningen är minst för kvinnor i Primärkommunal sektor och totalt har lönespridningen där minskat något sedan föregående år. Lönespridningen har ökat mest i privat sektor, både för kvinnor, män och totalt. Totalt på hela arbetsmarknaden är lönespridningen oförändrad från föregående år. Lönespridningen påverkas dock av strukturella förändringar, t ex förflyttningar av huvudmannaskap mellan olika sektorer.

De tio största yrkesgrupperna
Den största yrkesgruppen på den svenska arbetsmarknaden är Vård- och omsorgspersonal med 436 900 personer, varav 89 procent är kvinnor. Den genomsnittliga månadslönen i gruppen är 17 400 kronor, vilket också är den lägsta bland de tio största yrkesgrupperna. Den högsta genomsnittliga månadslönen bland de tio största yrkesgrupperna har Företagsekonomer, personaltjänstemän m.fl. 31 600 kronor och de har också den högsta lönespridningen, 2,32. I den gruppen är 51 procent kvinnor.

Publikation
En mer fullständig redovisning av lönerna på den svenska arbetsmarknaden finns i Lönestatistisk Årsbok 2002 AM 91 SÅ 0201

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 45
Epost christina.euren@mi.se

Statistiska Centralbyrån, SCB
Producent
SCB, Programmet för lönestruktur- och yrkesstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar
Sofia Nilsson
Tfn 019-17 65 86
Epost sofia.nilsson@scb.se
Margareta Carlson
Tfn 019-17 67 33
Epost margareta.c@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För det fullständiga pressemddelandet inklusive tabeller, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____60541.asp