Statistiska centralbyrån, SCB

Den genomsnittliga månadslönen var 22 800 kr år 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:21 CEST

Uppgifterna i denna pressinformation är hämtade ur Lönestatistisk årsbok 2003. År 2003 var den genomsnittliga månadslönen för hela arbetsmarknaden 22 800 kr, 20 700 kr för kvinnor och 24 800 kr för män. År 2003 var kvinnors genomsnittliga lön som andel av mäns lön 84 procent, lönegapet var 16 procentenheter. År 2002 var det 17 procent. Inom offentlig respektive privat sektor var kvinnors snittlön i förhållande till mäns oförändrad mellan de båda åren, 82 respektive 85 procent.

Om man genom standardvägning (stdv) tar hänsyn till olikheter mellan kvinnor och män vad gäller yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor halveras lönegapet för arbetsmarknaden som helhet, till åtta procentenheter, vilket är samma tal som 2002. För offentlig sektor minskade lönegapet på motsvarande sätt till fyra procentenheter. Inom privat sektor var det tio procentenheter 2003, samma som 2002.

Lönespridning

Lönespridningen minskade något för arbetsmarknaden som helhet 2003 efter att ha ökat sen 1992. Den grupp som svarar för den minskade lönespridningen var män i privat sektor. För övriga grupper ökade lönespridningen eller var konstant.

De största yrkesgrupperna

Den största yrkesgruppen på den svenska arbetsmarknaden är vård- och omsorgspersonal med 436 700 personer. Den genomsnittliga månadslönen i gruppen är 18 000 kronor, vilket är den lägsta lönen bland de tio största yrkesgrupperna. Den högsta genomsnittliga månadslönen bland de tio största yrkesgrupperna har företagsekonomer, personaltjänstemän m.fl. 32 300 kronor. De har också den högsta lönespridningen. I de tio största yrkesgrupperna finns 39 procent av alla anställda.

Publikation
En mer fullständig redovisning av lönerna på den svenska arbetsmarknaden finns i Lönestatistisk Årsbok 2003 AM 91 SÅ 0401

Mer om ...

Fler resultat samt hela publikationen i pdf-format finns på SCB:s webbplats på sidan http://www.scb.se/templates/Product____14364.asp Där finns även information om statistikens kvalitet och framställningssätt.