Statistiska centralbyrån, SCB

Den genomsnittliga månadslönen var 23 700 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:33 CEST

År 2004 var den genomsnittliga månadslönen 23 700 kronor för hela arbetsmarknaden, 21 500 kronor för kvinnor och 25 800 kronor för män. Kvinnors lön som andel av mäns lön var 83 procent för hela arbetsmarknaden. Om man tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yrke blir kvinnors lön i procent av mäns 92 procent.

Kvinnors lön i procent av mäns lön har i princip varit densamma sedan 1992, det första år SCB publicerade måttet. Även siffran som tar hänsyn till skillnader i förklaringsfaktorer har i princip varit densamma sedan den började redovisas 1996.

Tabeller, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____148765.asp

Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i % av mäns lön
Hela arbetsmarknaden 21 500 25 800 23 700 83
Offentlig sektor 21 100 25 400 22 200 83
Privat sektor 22 000 25 900 24 400 85


Högsta och lägsta månadslönerna

Den högsta genomsnittliga månadslönen har yrkesgruppen Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Deras månadslön är fyra gånger högre än den lägsta genomsnittliga månadslönen för yrkesgruppen Köks- och restaurangbiträden. I gruppen Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. är endast åtta procent kvinnor medan 78 procent är kvinnor i gruppen Köks- och restaurangpersonal. Kvinnors lön som andel av mäns lön är 85 procent i gruppen Verkställande direktörer m.fl. och 100 procent i gruppen Köks- och restaurangpersonal. Övriga grupper där kvinnors och mäns genomsnittliga månadslön är lika stor är Grundskollärare, Frisörer och annan servicepersonal, Lokförare m.fl. samt Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

Lönespridning

Av de tjugo yrkesgrupper som redovisas här är lönespridningen, uttryckt i 90:e percentilen dividerat med 10:e percentilen, högst i gruppen Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. med 4,3. Lägst lönespridning har grupperna Köks- och restaurangbiträden, Städare m.fl. samt Biblioteksassistenter. Totalt för alla yrkesgrupper på arbetsmarknaden är lönespridningen 2,0. Det vill säga de tio procent som har de högsta månadslönerna har dubbelt så hög lön som de tio procent som har de lägsta månadslönerna.

Det finns knappt 200 000 personer i yrkesgrupperna med de tio högsta medellönerna och drygt 200 000 personer i yrkesgrupperna med de tio lägsta medellönerna.

Yrkesgrupper med de högsta genomsnittliga månadslönerna

Yrkesgrupp
Månadslön
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 65 200
Högre ämbetsmän m. fl. 48 500
Hälso- och sjukvårdsspecialister 46 500
Chefer för särskilda funktioner 44 500
Piloter, fartygsbefäl m.fl. 44 500
Jurister 43 600
Chefstjänstemän i intresseorganisationer 42 600
Matematiker och statistiker 37 100
Fysiker, kemister m.fl. 36 700
Drift- och verksamhetschefer 35 400

Observera att statlig sektor inte ingår i yrkesredovisningen till följd av ändrad yrkesklassificering.
Yrkesgrupper med de lägsta genomsnittliga månadslönerna

Yrkesgrupp
Månadslön
Köks- och restaurangbiträden 16 300
Städare m.fl. 16 400
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk o fiske 17 200
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 17 400
Djuruppfödare och djurskötare 17 600
Biblioteksassistenter m.fl. 17 800
Övriga servicearbetare 17 900
Storhushålls- och restaurangpersonal 18 200
Växtodlare inom jordbruk och trädgård 18 400
Brevbärare m.fl. 18 400

Observera att statlig sektor inte ingår i yrkesredovisningen till följd av ändrad yrkesklassificering.
Publikation

Statistiken publiceras inte längre i Lönestatistisk årsbok men finns utlagd i Sveriges Statistiska databaser på SCB:s hemsida.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Medlingsinstitutet
Maj Nordin
Tfn 08-545 292 40/44
E-post maj.nordin@mi.se
Producent
SCB

Förfrågningar
Sofia Nilsson
Tfn 019-17 65 86
E-post sofia.nilsson@scb.se
Margareta Carlson
Tfn 019-17 67 33
E-post margareta.c@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.