Svenska kyrkan

Den goda arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:54 CEST

Den goda arbetsplatsen – myt eller verklighet? Med denna tillspetsade fråga bjuder Lunds stift och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation in till en arbetsmiljökonferens nu på onsdag och torsdag. Och intresset från församlingarna i Skåne och Blekinge är så stort att konferensen kommer att arrangeras i vår igen.

- Att båda konferenstillfällena nu i veckan är fullbokade sedan länge visar att församlingarna tycker arbetsmiljön är en viktig fråga som man tar på största allvar. Det är mycket positivt. Det är viktigt att skapa medvetenhet om hur man ska arbeta med arbetsmiljö och hur man själv som medarbetare kan bidra till detta, säger Margareta Sternerup, personalkonsulent på Lunds stiftskansli.

Sammanlagt är 300 personer anmälda till konferensen som går av stapeln på Palaestra i Lund på onsdag, den 27 oktober, och på Kulturhuset i Hässleholm på torsdag, den 28 oktober.

I konferensen medverkar bland andra Eva Karsten – arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, Birgitta Andersson – socionom, kulturgeograf och genusvetare som utbildar i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och Anna von Malmborg – samordnare för arbetsmiljöfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

- Svenska kyrkan är en öppen, demokratiskt styrd och lokalt baserad folkkyrka med många engagerade medlemmar och förtroendevalda. Detta är en viktig del av kyrkans identitet. I de allra flesta församlingar är arbetsmiljön mycket bra, men det finns också de som behöver förbättra sin arbetsmiljö. Ett problem kan vara att det finns otydlighet i ansvarsfördelningen mellan de som leder och styr. Oavsett är det viktigt att inte sopa något under mattan, säger Margareta Sternerup.

Media hälsas välkomna att närvara vid arbetsmiljökonferensen i Lund och Hässleholm!
Komplett program finns på Lunds stifts webbplats.

Konferensen sker i samverkan med fackförbunden KyrkA, SKTF, Lärarförbundet och Kommunal.
Det är en uppföljning av ett arbetsmiljöprojekt som genomfördes 2007-2009 av Svenska kyrkans nationella nivå och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

För mer information
Margareta Sternerup, personalkonsulent, telefon 046-15 55 13

Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 189 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.