Den Goda Jorden ideell förening

Den Goda Jorden belönar kommunpolitikern Jan Annerstedt

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2020 18:22 CET

Vid Den Goda Jordens årsmöte lördagen den 7 mars utdelades årets belöning ur Anders Stenströms minnesfon​d. Årets pristagare är Jan Annerstedt, kommunalråd i Lund, som erhöll 4 000 kronor, diplom och en blomsterbukett. Prissumman meddelade Jan att han skänker till Lunds naturskyddsförening som han anser verka i Den Goda jordens anda.

​Prismotivering: "För att i sin egenskap av politiker spelat en stor roll i att få Lunds kommun, omgiven av landets mest produktiva åkermarker, att inta en betydligt mer restriktiv hållning gentemot exploatering av den goda jorden. Jan är också mycket aktiv gällande att ta ännu ett steg mot att göra Lunds kommun till ett föredöme för politiker och planerare även i andra kommuner genom anordnande av seminarier, pressträffar och FoU – projekt tillsammans med universitet.”

​- Roligt att just kommunala insatser för skydd av åkermark uppmärksammas, säger Jan Annerstedt som är glatt överraskad av beskedet. Att bevara åkermark är en avgörande investering i vår gemensamma framtid. Det gäller särskilt i en tid med växande miljö- och klimatproblem.

Årligen belönar föreningen Den Goda Jorden en person eller en organisation som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. Prissumman hämtas ur den fond som 2008 instiftades till minne av Ander Stenström, grundare av föreningen Den Goda Jorden.


Den Goda Jorden ideell förening, ordförande Anne-Marie Lindén, tel 070-404 52 69, www.dengodajorden.se

Jan Annerstedt, tel 070-723 28 00, jan@annerstedt.com

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.