Vulkanmedia

Den ideella välfärden – om samverkan mellan civilsamhället och kommuner samt hur det går att driva välfärd med en idé.

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 16:54 CEST

Det finns ideella organisationer som har utfört välfärdstjänster under många år. I den här reportageboken berättar författaren vad det innebär att driva vård, skola och omsorg med en idé och hur organisationerna visar sitt mervärde.

Den 23 oktober 2008 slöts en överenskommelse om samverkan mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och idéburna organisationer inom det sociala området. Sedan dess har bara ett tjugotal lokala överenskommelser tecknats i kommuner och regioner, trots att det är på det lokala planet som verklig samverkan kan åstadkommas.

Följ med på en resa i Sverige och träffa företrädare för kommuner och organisationer som berättar om hur samverkan mellan myndigheter och civilsamhället fungerar, eller inte fungerar, i praktiken.

Om författaren

Ingalill Söderberg är en frilansjournalist med lång erfarenhet av ideellt engagemang men också som kommunpolitiker i Huddinge. Hon har i många år arbetat som konsulent och fritidsledare både i idéburna organisationer och inom olika kommunala verksamheter. Därmed har hon upplevt samverkan mellan kommuner och civilsamhället från båda sidorna.

Ingalill har förutom reportage och artiklar, där hon främst bevakat alkohol- och drogfrågan, även skrivit en bok till ett ungdomsförbunds 100-årsjubileum och varit redaktör för Svenska Danssportförbundets årsböcker samt en bok med barncitat kring vuxnas alkoholbruk.

För mer information vänligen kontakta: Jimmy Sjökvist

jimmy.sjokvist@vulkan.se Tel: 0736 894122

Alla bär på en berättelse - har du gett ut din?