Female Integrity / Kvinnointegritet

Den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2010 19:10 CET

Female Integrity(kvinnointegritet) och END FGM European campaign uppmärksammar
den 6 februari 2010, den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, som syftar
till att markera nolltolerans för alla fomer av kvinnlig könsstympning (KKS). Dagen
instiftades år 2003 vid en konferens mot kvinnlig könsstympning som hölls i Addis
Abeba, Etiopien.


För att markera denna viktiga dag kommer Female Integrity och RISK i Sverige
att anordna ett seminarium den 6 februari 2010, på Hagalundsgatan 35 kl 13 - 17.
En europeisk strategi för att bekämpa KKS kommer att lanseras vid detta tillfälle.  
Seminariet är öppet för alla intresserade.


Female Integrity(Kvinnointegritet) och RISK, uppmanar alla berörda nationella
myndigheter, institutioner och förvaltningsorganisationer att uppmärksamma den 6
februari, den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Som en av
samarbetspartnerna i END FGM European Campaign, vädjar Female Integrity till
statens myndigheter att vidta omfattande insatser för att skydda unga flickor som
riskeras att drabbas av kvinnlig könsstympning. Sverige, som undertecknare av flera
internationella konventioner; däribland FN:s kvinnokonvention, konventionen för
barnets rättigheter och konventionen mot tortyr; har en skyldighet att agera mot
kvinnlig könsstympning.


Det Europeiska parlamentet bedömer att 500 000 flickor boende i Europa har fallit offer
för KKS. Ytterligare 180 000 kvinnor och flickor boende i Europa riskerar att
könsstympas årligen. I Sverige finns det omkring 28 000 kvinnor födda i Egypten,
Eritrea, Etiopien, Gambia och Somalia – länder där könsstympning förekommer i stor
utsträckning. Omkring 12 000 av dessa är under 18 år av vilka omkring 5000 är under
7 års ålder. (Källa: SCB, 2004) Könsstympning utförs oftast på flickor under 15 års
ålder.


Det har visat sig att flickor som lever i Europa, inklusive Sverige, har skickats hem till
sina ursprungsländer under skollov och blivit stympade. Female Integrity och END
FGM Campaign uppmanar Sverige att förhindra, undersöka och straffa
våldshandlingar mot kvinnor, inklusive KKS, som genomförs inom eller utanför
landets gränser. Gränsöverskridande samarbete bör förenklas mellan Europa och
de Afrikanska staterna.


Sverige förväntas och krävs att fullt ut använda denna viktiga dag till att demonstrera
sitt åtagande att bekämpa våld mot kvinnor genom att stödja de aktörer som arbetar
med att få ett slut på kvinnlig könsstympning.


Bakgrundsinformation:
Kvinnlig könsstympning syftar på borttagande av hela eller delar av det kvinnliga
könsorganet – ofta utan bedövningsmedel. Konsekvenserna av detta är bl.a. ökad risk
för HIV, barnlöshet, kroniska urinvägs- och menstruationsproblem samt
förlossningskomplikationer.

 

END FGM European Campaign ämnar sätta kvinnlig könsstympning på den politiska
agendan i Europa och föra fram talan för kvinnor och flickor som varit utsatt för, eller
riskerar att utsättas för KKS.


För mer information om END FGM European Campaign och den europeiska strategin
besök: www.endfgm.eu  
För mer information eller för att anordna intervju, vänligen kontakta:
Fana Habteab, Ordförande, FI-KI, 0705 68 42 44 Eller, Prerna Humpal, Media Officer,
END FGM European Campaign, Brussels +32 2 548 2776