Svenska kyrkan

Den internationella Migrantarbetardagen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:59 CET

I morgon den 18 december är det den internationella Migrantarbetardagen. Dagen anknyter till den 18 december 1990 när FN:s generalförsamling antog en internationell konvention om skydd av migrantarbetare och deras familjemedlemmars rättigheter. Konventionen hör till de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Under julinsamlingen uppmärksammar Svenska kyrkans mission dagen och arbetet för mänskliga rättigheter.

Enligt FN lever och arbetar fler än 150 miljoner människor i ett annat land än där de är medborgare. Det är 2 procent av jordens befolkning.

- Den internationella arbetsmigrationen ökar, berättar SKM:s direktor Hilda Lind. Människor lämnar sitt hemland, sitt sociala och kulturella sammanhang, för att temporärt arbeta i ett annat land, i en främmande social och kulturell miljö i syfte att tjäna pengar åt släkten i hemlandet. Det handlar inte om att vara borta i några månader, utan om många år, med minimala förutsättningar att besöka sina anhöriga och följa sina barns uppväxt.

- Migrantarbetarnas levnadsförhållandena kan bli outhärdliga, arbetsvillkoren slavliknande och rörelsefriheten obefintlig då passet omhändertas av den privatperson som förfogar över migrantarbetarens tillstånd för vistelse i landet.

I den utsatta situation migrantarbetare lever är behoven av socialt och rättsligt stöd stort. Sedan mer än tio år har Svenska kyrkans mission stött arbetet vid ett tillflyktshem i Hong Kong för kvinnor som där flytt sina arbetsgivare. Kvinnor som haft en försörjningsbörda för familjen i hemlandet och som genom sitt arbete betalat sina barns skolgång. I Hong Kong finns en möjlighet att organisera sig och mötas för att tala om sina svårigheter. I länderna runt persiska viken saknas den möjligheten och många söker sig istället till kyrkor för att få hjälp i en akut situation. Erfarenheter visar att behovet av de rättigheter som tillerkänns migrantarbetare i nämnda FN-konvention inte har minskat sedan 1990.

Läs berättelsen om Lilla May och hennes mamma. Artikeln finns för fritt förfogande på SKM:s hemsida, under Aktuellt/Befrielse. Julinsamlingen pågår varje år mellan 1 Advent och Trettondehelgen, då den avslutas med en rikskollekt.

Svenska kyrkans missions pg 90 99 99-5. För mer information www.svenskakyrkan.se/skm eller
kontakta pressekretare Thomas Ekelund.

Thomas Ekelund, pressekreterare, tfn: 018-16 96 93, 0730-23 32 71, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se