Add Gender

Den jämställda platsen är snart verklighet

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 10:47 CEST

Stadsplanering genomförs ofta utan att reflektera över vilka konsekvenser offentliga platser kan få för olika människor. Det vill Boverket ändra på genom fokuserade projektmedel för lösningar, speciellt för flickor och pojkars önskemål och behov. En del av stödet har beviljats till ett unikt samarbete mellan jämställdhetsexperterna Add Gender samt Belatchew Arkitekter, Nacka kommun och Malmö Stad. Belatchew arkitekter ska formge en jämställd offentlig plats i Nacka, Stockholm. Parallellt med formgivningen ska Add Gender förenkla för ökad medvetenhet i stadsplaneringen.

Sedan mitten av 1990-talet har kravet på jämställdhetsintegrering av statliga myndigheter, kommuner och landsting funnits. Trots det saknas idag en gemensam metod för att jämställdhetsintegrera stadsplaneringen och detaljplanerna.

Idag planeras städer till synes slumpvis eller ”neutralt” när det kommer till jämställdhet. Stadsplanerare är dock inte oberoende av de samhällsnormer som påverkar processen. Resultatet av en omedvetenhet i planeringen har visat sig bli just en ojämställd stad. Att implementera ett jämställdhetsperspektiv i processen säkerställer att den offentliga miljö vi alla rör oss i dagligen inte bidrar till ojämställdhet.

Arbetet med projektet ”Den jämställda platsen” kommer därför att formge en offentlig miljö i Nacka kommun genom dialog med ungdomar i närliggande skolor. Ungdomarna och arkitekterna har fått utmaningen att denna plats ska bidra till jämställdhet, allra minst ska den motverka ojämställdhet.

Därutöver kommer även en metod tas fram av jämställdhetsexperterna Add Gender, för hur man kan jobba med jämställdhet i stadsplanering. Den ska innehålla en lättillgänglig guide för hur planerare kan arbeta mer medvetet. Utöver guiden kommer också projektet utvärdera Malmö och Nackas befintliga checklistor för stadsplanerare samt utveckla dem för att jämställdhetsintegrera hela processen.

Tidigare erfarenhet visar på att tjänstemän vill arbeta med jämställdhet i stadsplanering, men ofta saknar de verktyg eller kunskap. Projektet ska därför ge tjänstemännen ett konkret, tydligt och lättarbetat verktyg. 

Add Gender AB är ett kreativt analys- och rådgivningsföretag där jämställdheten som organisationsförbättrare står i fokus. Add Gender genomför kompetensutveckling, kartläggning och rådgivning. De har lång erfarenhet av att jobba med att öka jämställdheten i IT-branschen, dataspel, telekom, skogsbruk, underhållning och hos många statliga aktörer.

Belatchew Arkitekter är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett fält av projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt.

Vid frågor om

Projekt och metod, kontakta Pernilla Alexandersson, VD & grundare Add Gender, 076-787 78 77, pernilla.alexandersson@addgender.se

Utformning, kontakta Rahel Lerdell Belatchew, VD & grundare Belatchew Arkitekter, 070-174 94 32, pr@belatchew.com