Svensk Israel-Information

Den juridiska anstormningen mot Israel ökar i styrka

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2009 19:42 CEST

THE JERUSALEM POST 17/7-09

Den juridiska anstormningen mot Israel ökar i styrka

Trots att tal om fred, "två stater för två folk" och "Arabförbundets fredsförslag" fyller amerikanska och europeiska ledares högtravande tal, ökar intensiteten i det politiska kriget för att delegitimisera Israel.

Tjänstemän som företräder Arabförbundet och Palestinska myndigheten, i samarbete med mäktiga grupper såsom Amnesty International, Human Rights Watch och Oxfam, utnyttjar retoriken i internationell rätt för att stämpla Israels försvar mot terrorism som "krigsförbrytelser" och "kollektivbestraffning." Till följd därav förblir talet om en fredsprocess en fasad, vilket visar att den grundläggande ideologin och det grundläggade målet- eliminerandet av judisk suveränitet och nationsstatus- förblir oförändrade sedan 1947.

Gazakriget som ägde rum för sex månader sedan tillhandahöll, i likhet med 2006 års Andra Libanonkrig, betydande grunder för att accelerera den politiska krigföringen mot Israel. Efter att ha strukit Hamas raketattacker ur sammanhanget använder denna koalition internationella referensramar för att bedriva en kampanj mot Israels legitimitet. Goldstonekommissionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter, vilken fann Israel vara skyldigt innan några "bevis" hade samlats in, är ett exempel, och det finns många fler.

Dessa mål förenar "de moderata" och "de radikala", vilka är bittra fiender i andra frågor. Teoretiskt sett borde den fordom av Yasser Arafat styrda Fatah-organisation dominerade Palestinska myndigheten vara den moderata parten och Israels fredspartner, medan Hamas, vilka kontrollerar Gaza, är den militanta islamska terrorgruppen. Men i kampanjerna för att stämpla Israel som en "apartheidstat" är det Mahmoud Abbas' Palestinska myndighet och Amr Mousas Arabförbund som står vid fronten.

Ett betydande exempel på denna arbetsfördelning, och fredsprocessens fasad, står att finna i försöken att använda Internationella Brottsmålsdomstolen som ytterligare en front att angripa Israel angående Gaza. Trots att meningen är att inflytande inom ICC ska begränsas till nationer, och Palestinska myndigheten inte uppfyller detta krav, har Palestinska myndighetens ledarskap manipulerat systemet genom att lämna in en deklaration med syfte att öppna ett brottsmål gentemot Israel.

ICC skapades år 1998, skenbart för att handha mål rörande folkmord och brott mot mänskligheten i fall där de nationella domstolarna inte fungerar, såsom i Rwanda eller i brutala militärdiktaturer. Men i likhet med de icke-statliga organisationerna och FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter har moraliska principer kapats i syfte att bedriva ideologiska kampanjer, i synnerhet sådana som riktar sig mot Israel, som vägrade att ansluta sig till ICC, trots uppmaningar därtill, av just denna anledning.

Den 13 februari sammanträdde ICC:s åklagare Luis Moreno-Ocampo med Palestinska myndighetens utrikesminister Riad Malki och Justitieminister Ali Khashan. I ett pressmeddelande noterade ICC att "326 kommunikéer gällande artikel 15" redan hade lämnats in "av individer och icke-statliga organisationer, gällande situationen i Israel och de palestinska områdena." Under de följande månaderna lades många fler sådana "kommunikéer", främst från organisationer i ledningen för den anti-israeliska kampanjen, till arkivet.

Arabförbundet och Amnesty International har till ICC framlagt ogrundade påståenden om israeliska krigsförbrytelser. Sådana "forskningsrapporter" består av långdragna sammanställningar från palestinska "ögonvittnen" åtföljda av pseudo-tekniska analyser utan metodologi eller trovärdighet. John Dugard, en stridslysten anti-israelisk aktivist och mottagare av "Gaddafis Pris för Mänskliga Rättigheter", var dess ordförande. Men Moreno-Ocampo ignorerade sådana detaljer, och den första juli publicerade han en artikel i New York Times ("Impunity no more")* vilken riktar ljuset mot denna den falska "första granskande rapporten rörande brott begångna i Gaza någonsin." Moreno-Ocampo avslöjade oavsiktligen det moraliskt absurda genom att jämföra fälttåget i Gaza med fall av massmord i Afrika och liknande exempel.

Arabförbundets roll i delegitimiserandet av Israel är central, och ger ytterligare ett skäl till varför israeler inte tar talet om fred och diverse "initiativ" på allvar. Arabförbundet utnyttjade ICC till att angripa Israel, men tillbakavisade domstolens beslut att påbörja förhandlingar mot Sudans president Omar al-Bashir, gällande massmordet i Darfur.

Utöver detta har europeiska regeringar, inklusive ledarna för EU som t.ex. Höge representanten för GUSP Javier Solana (som vill att FN:s säkerhetsråd ska tvinga fram en palestinsk stat), en betydande roll i anti-fredsaktivism. De förser årligen radikala organisationer som leder denna process, bakom fasaden av "partnerskap för fred" och " European Instrument for Democracy and Human Rights" med tiotals miljoner skatteeuro.

Till exempel finansierar EU, Sverige, Norge, Schweiz och andra regeringar det Palestinska Centret för Mänskliga Rättigheter (till deras heder har Ford Fondation upphört med sitt stöd), vilket lade upp schemat och samordnade "studiebesöken" bakom Arabförbundets 254-sidiga rapport.

Palestinska Centret för Mänskliga Rättigheter, som hänvisar till morden på israeliska civila som "motstånd," är bland de ledande inom anti-israelisk krigföring både i Spanien och på annat håll. I dess rapporter listas terrorister som civila, inklusive Nizar Rayan, en av Hamas högre terrorledare, vilken skickade sin egen son att begå massmord i en självmordsbombning år 2001. Genom att finansiera Palestinska Centret för Mänskliga Rättigheter och dussintals liknande grupper vilka ansvarar för denna politiska krigföring försäkrar sig de europeiska regeringarna om att deras egen politik kommer att misslyckas.

Om deras bedyranden om att söka fred ska tas på allvar måste ledarna för detta angrepp mot Israels legitimitet genom utnyttjande av internationella lagar och mänskliga rättigheter ändra riktning. Denna grupp innefattar Arabförbundet, Palestinska myndigheten och europeiska regeringar vilka främjar denna krigföring i media, i ICC och i andra sammanhang.

Skribenten är verkställande direktör vid www.ngo-monitor.org och är ordförande vid Bar-Ilanuniversitetets department för statsvetenskap

The writer is the executive director of www.ngo-monitor.org and chairs the Political Science Department at Bar-Ilan University.

*"Ingen mer straffrihet"

Gerald Steinberg, "The legal assault on Israel is gathering speed"

The Jerusalem Post, 17/7-09

Ursprungsartikel:

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443835245&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter

Översättning: Adam Eberhag