Lindblå Läs & Skrivutveckling AB

Den kinesiska abakusen lyfter svenska elevers mattekunskaper.

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2010 13:04 CEST

”Det är som om kulorna har kommit in i mitt huvud!”
Så säger en kvinnlig elev som haft mycket svårt att klara grundskolans matematik och därför tillbringat två terminer på Individuella programmet. När hon till slut fick möjlighet att lära sig abakusen och använda det nya läromedlet ”Finn din matteglädje!” intensivt under 6 veckor utvecklades hennes matematiska förmåga så bra att hon kunde klara hela grundskolans kurs på 13 veckor.

Abakusen- världens äldsta räknemaskin
Den kinesiska abakusen är en minst 2000 år gammal uppfinning. Den traditionella abakusen består av 13 vertikala rader med kulor. Varje rad innehåller 2+5 kulor. Två kulor finns ovanför och fem kulor under den tvärslå som delar abakusen horisontellt. Du kan räkna alla fyra räknesätt på abakusen, men även använda den till att tydligöra många fler, vanligtvis svårförståeliga, moment i matematiken.

Vad är det då som är så fantastiskt med abakusen?   

  • Eleven betraktar alltid siffran kopplad till dess platsvärde. Därmed grundläggs en djupgående förståelse för decimalsystemets funktion.
  • Kinesisk och japansk forskning visar att elever som räknar abakus lär sig använda traditionellt konstnärliga delar av hjärnan, dvs höger sida, för att räkna. Eleverna utvecklar alltså förmågan att se inre bilder. Elever som ofta tränar på abakus kan uppleva att de kan se kulorna för sitt ”inre” öga.  Man kan uppleva att man räknar på en ”virtuell räkneram” genom att bara röra fingrarna på samma sätt som om man hade en riktig abakus. (se film få www.dyslexi.eu eller www.youtube.com (sökord "abakuslektion")
  • Abakusen aktiverar flera sinnen. På så vis är man garanterad att undervisningen når in via elevens starkaste kanal samtidigt som de svagare tränas.
  • Arbetsminne och huvudräkning blir effektivare.

Abakusen i Sverige
Under det senaste året har flera svenska skolor satsat på abakusräkning. Bland annat har Immanuelsskolan i Borlänge infört detta från F-årskurs 9. Inom Ekerö kommun har man utbildat samtliga pedagoger från F till årskurs 6 och även köpt personliga abakusar till alla elever. Dahlandergymnasiet i Säter, Älvdalens utbildningscentrum, Sjöviks och Brunnsviks Folkhögskolor är ytterligare några exempel på skolor där man satsar på abakusen.
Om du vill veta mer finns vi den 22-23 oktober på plats på Dysleximässan i Västerås. Pelle Lindblå kommer att hålla en presentation av abakusen den 23 oktober klockaan 14.00-14.45 i Kongresssalen. Han kommer också att delta i presentationen av Dahlandergymnasiets arbete kring läs och skrivutveckling, matte och engelska för dyslektiker (fredag 15.00-15.45).

 För mer information besök www.dyslexi.eu

Vi utvecklar effektiva arbetssätt för läs- skriv och matteinlärning. Genom att alltid starta i elevens säkra grund och arbeta med så många sinnen som möjligt blir inlärningen effektiv. Vi utvecklar dataprogrammen Trädet och Tornet samt Finn din matteglädje!.