E.ON Sverige AB

Den långa revisionen vid Oskarhamnsverket 3 senareläggs

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 11:13 CEST

Försenade leveranser har medfört att OKG idag har beslutat att de planerade installationsarbetena vid Oskarshamnsverket 3 under perioden oktober till januari måste senareläggas. Motivet för beslutet är också att säkerställa anläggningens leveransförmåga under kommande vinter. I enlighet med det förläggs istället installationsarbetena för att modernisera och höja effekten vid anläggningen till 2009.

På grund av sena leveranser av tekniska underlag och tunga komponenter beslutade OKG redan tidigare i år att starten av revisionen 2008 måste senareläggas från början av augusti 2008 till en period mellan den 6 oktober och 5 januari.

- Vi tvingas nu konstatera att leveransläget likväl inte uppfyller våra högt ställda krav på bland annat arbetets kvalitet och säkerställd återstart enligt tidsplan, säger VD Lars Thuring.

Företaget har därför idag beslutat att installationerna senareläggs till lämplig tidpunkt under 2009. Med tanke på landets elförsörjning är det viktigt att O3 är i drift under vintern. Med start den 5 oktober genomförs nu istället en fjorton dygn lång revisionsavställning för byte av bränsle samt kontroll och provning.

O1 och O2 levererar el till kraftnätet med maximal effekt medan O3 producerar med något reducerad effekt beroende på en mindre defekt i styrningsutrustningen till en turbinventil. Den aktuella bristen ska åtgärdas i samband med den planerade tvåveckorsavställningen.

Ytterligare information lämnas av: Utsänt av:

Lars Thuring

VD Kommunikation & Samhällskontakt

Tel: 0491 - 78 78 40 Tel: 0491 - 78 63 54

Tel: 0491 - 78 72 50
Tel: 0491 - 78 70 06

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 900 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2007 levererades 15,4 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.