Ystads kommun

Den levande kusten

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 11:48 CET

Kustzonen är området mellan hav och land räknat fem kilometer in från strandlinjen. Kustzonen i Sverige utgör endast 6,5% av landets areal, men där bor cirka 40% av befolkningen. Detta innebär en stor konkurenssituation mellan boende, miljö, turism, kommersiellt fiske och övrigt näringsliv.  

Den levande kusten är ett projekt vars huvudsyfte är att skapa ett partnerskap och ett nätverk av experter runt Östersjön. Deras uppdrag är att starta arbetet med erfarenhets- och kompetensutbyte i enlighet med de strategier som finns fastslagna i EU. Målet är att skapa en gemensam och långsiktigt hållbar plan för Östersjöns kustzon. 

Ett annat syfte är, att i detta partnerskap, skapa en kunskapsbas och ett stöd för de regioner som arbetar med kutzonsplanering runt Östersjön. Projektet ska också leda till en gemensam långsiktig modell för hur arbetet med implementering och samarbete ska ske i de olika regionerna.

Delaktiga i projektet är Estlands Marina Institut vid unviersitetet i Tartu, Ekologiska Institutet vid universitetet i Tallin, Palanga kommun i Litauen, Instituet för vattenkraft vid Polska Vetenskapsakademien vid universitetet i Gdansk, KIMO Baltic Sea i Sverige samt Ystads kommun, som också är projektägare för hela projektet med Den levande kusten.

Projektet pågår fram till 2013-07-12 med en budget på drygt en halv miljon svenska kronor finasierade av Svenska Institutets Östersjöprogram.

För ytterligare information:
Ulf Pethö, projektledare, tel 0709-14 37 44, ulf@petho.se
Mona Ohlsson, miljö/klimatstrateg,Ystads kommun, 0709-47 72 17, mona.ohlsson@ystad.se

www.ystad.se

Aktuell information www.ystad.se