Stiftelsen Konstperspektiv

Den ljusnande framtid? Nytt nummer av Konstperspektiv ute den 26 februari

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 09:27 CET

Pressmeddelande

NYTT NUMMER AV KONSTPERSPEKTIV UTKOMMER DEN 26 FEBRUARI!

Tema: Den ljusnande framtid? 

”Idén om framtiden är fruktbarare än framtiden själv” sade filosofen Henri Bergson. Mänsklighetens historia är kantad av storslagna visioner, de flesta av ett slag som tyvärr visat sig livsodugliga när vi försökt omsätta dem i praktiken. I våra tider är misstron mot alltför vidlyftiga visioner grundmurad, men tecken i tiden tyder ändå på att vi kanske är mogna för perspektiv som höjer sig över vardagslivet allra mest jordnära nivå. I detta nummer av Konstperspektiv kastar vi oss ut i visionernas, optimisternas och tvivlarnas värld.  

  • ”Konsten att tro - och misstro” – Att bena ut vad som är optimism inom konst är ett besvärligt företag. Några konstnärer intresserar sig för optimismen som ett ämne, andra ser den som en metod för att belysa andra frågeställningar. Några ser den som ett budskap i sig.
  • ”Med lätta steg i i framtiden” – Matti Kallioinens konst liknar inte någon annan. Med lätta steg rör han sig i ett fantasifullt landskap som lånat sina karaktärsdrag från 60-talets science fiction-filmer, avancerad hjärnforskning och hypermodern electronica.
  • ”Superflexibilitet” – Superflex räknas idag som ett av de viktigaste konstnärskapen i Norden. De använder konsten för att skapa projekt i stället för att göra projekt som poducerar konst.
  • ”Konstnären som framtidsbyggare, remisshandling och konstprojekt” – Kan konstnärer bidra till samhällsplaneringen? I Stockholm har man sått tankar inför framtiden.
  • ”Pengarna och/eller livet! – Konstnären Mark Wagner har skurit sönder uppemot 33 000 dollar. I 12 års tid har han, sedel för sedel, format sina betraktelser över den amerikanska vardagen. 

Förutom detta: bokrecensioner, konstkalendarium och mycket annat! Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. 

Tidskriften Konstperspektiv

Postadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

E-post: info@konstperspektiv.nu

Hemsida: www.konstperspektiv.nu

Konstperspektiv är Sveriges största tidskrift om samtida konst. Upplagan ligger runt 10 000 exemplar. Vi utkommer med fyra nummer per år.