Stockholm International Water Institute (SIWI)

"Det mest progressiva vattenbolaget i Afrika" får 2014 års Stockholm Industry Water Award

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 12:15 CEST

Dakar och Stockholm (28 maj 2014) – eThekwini Water & Sanitation, det kommunala vattenbolaget i sydafrikanska Durban, har utsetts till 2014 års vinnare av Stockholm Industry Water Award, för sitt banbrytande och rättighetsbaserade sätt att tillhandahålla vatten- och sanitetstjänster.

"Utmärkelsen är ett erkännande av det arbete som hela vårt team har lagt ner under de senaste 22 åren och en oerhörd ära för alla oss i Durban", säger Neil Macleod, chef för eThekwini Water and Sanitation.

Sydafrikas grundlag från 1996, hyllad som förebild för sitt inkluderande av långtgående sociala rättigheter, fastställde den mänskliga rättigheten till rent vatten. Landets lokala myndigheter gavs i uppdrag att omsätta detta i praktiken. Kort därefter utökade Durban, en av landets största städer, sitt förvaltningsområde till att omfatta 3,5 miljoner människor, varav ett flertal bodde på landsbygden med dålig tillgång till vatten- och sanitetstjänster. Kommunen eThekwini bestämde sig för att anta denna utmaning direkt.

Under de senaste 14 åren har ytterligare 1,3 miljoner människor i Stor-Durban anslutits till vattenledningsnätet och 700 000 människor har fått tillgång till toaletter.

I enlighet med den grundlagsstadgade rätten till vatten och med fortsatt fungerande finanser har fattiga familjer kostnadsfritt fått tillgång till grundläggande vatten- och sanitetsförsörjning, medan de hushåll som väljer högre service- och förbrukningsnivåer får betala vad det faktiskt kostar.

eThekwini Water and Sanitation har med framgång levererat grundläggande service till en växande och varierad befolkning och ligger i framkant med forskning kring tekniska och sociala lösningar. Ett exempel är ett vattenkraftprojekt: i stället för tryckreduceringsventiler i branta huvudvattenledningar har bolaget installerat miniturbiner som nyttjar övertrycket till att producera el. eThekwinis vattenbolag arbetar också med innovativa kretsloppslösningar genom att omvandla urbant avlopp till lantbruksresurser samt insamling av regnvatten.

Resultatet är en av världens mest progressiva vattenbolag. Den öppna inställningen till att testa och implementera innovativa lösningar för såväl tekniska som sociala utmaningar kring vatten- och sanitetsförsörjning har gjort eThekwini till en global föregångare. En samarbetspartner säger att "eThekwinis ledare har vågat satsat på nya och riskfyllda metoder för att testa innovationer som kommer ge långsiktiga fördelar för befolkningen. De flesta kommuner drar sig för att testa idéer som ligger utanför ramarna och fokuserar på rutinmässig förvaltning."

"eThekwini är föregångare i arbetet med att tillhandahålla tillräckligt med vatten för att upprätthålla mänskligt liv, i enlighet med den sydafrikanska konstitutionen och nu även en del av den nationella lagstiftningen. De metoder som eThekwini Water and Sanitation har använt och resultaten de uppnått är strålande exempel för de många samhällen världen över som står inför liknande utmaningar", säger juryn för Stockholm Industry Water Award (SIWA) i sin motivering.

Avdelningen Water and Sanitation på kommunen eThekwini upprättades 1992.De förvaltar vatten- och sanitetstjänster för de 3,5 miljoner människor som bor i Durban-området, och samarbetar med några av världens ledande aktörer och kunskapsnätverk inom vatten och sanitet såväl som inom utveckling, t.ex. Bill & Melinda Gates Foundation, Världsbanken, University of KwaZulu-Natal, Borda, Eawag och DHI. Deras metoder har använts i hela landet och runtom i södra Afrika. Representanter för eThekwini delar framgångsrikt med sig av sina upptäckter och arbetsmetoder.

SIWA – uppmärksammar förträfflighet inom vattenrelaterade frågor på företag

Priset Stockholm Industry Water Award (SIWA) instiftades 2000 för att stimulera och belöna banbrytande vattenrelaterade företagsinsatser som genom förbättrad produktion, uppfinningar och effektiv riskhantering bidrar till smart vattenhantering. Priset instiftades i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Priset stöds även av International Water Association (IWA) och Världsnaturfonden (WWF).

Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett Stockholmsbaserat policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik. SIWI grundades 1991 och genomför forskning, samlar formell kunskap och ger råd. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.