Folkaktionen ny Rovdjurspolitik

Den mexikanska vargen, en annan sida

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:12 CET

Brev till Prof Emeritus Geist från en vargspårare i USA.

Dr Geist,
Jag heter Jess Carey. Jag är hyrd av Catron County för att bevaka händelser som omfattar varg-husdjur och varg-människor. Catron County ligger i New Mexico. Catron County är centralt beläget i projektet för att få tillbaka den Mexikanska vargen, Blue Range Wolf Recovery Area (BRWRA). Blue Range befinner sig i ”undantagstillstånd” deklarerat av kommisionen för vargens återinförande. Under de senaste sju månaderna har jag utrett 35 varg-tamdjur och 4 varg-människor incidenter och ett stort antal vargobservationer på privatmark. Den senaste händelsen som berörde en människa gjorde mig extra bekymrad. Händelsen inträffade 2006-10-22, och handlade om 3 vargar och en 14-årig pojke. Pojken har bott på landsbygden i hela sitt liv . Han jagar, sköter boskap från häst, och är på väg att utvecklas till en verklig friluftsmänniska. När det hände var han i Corner Mountain i Gila National Forest och strövade i ett område skövlat av skogsbrand. På något avstånd var ett mörkt skogsbryn. Pojken såg tre vargar som kom ut och gick rakt emot honom. Han backade upp mot ett träd och laddade geväret. En varg som hade sändarhalsband stannade på 10 meters avstånd och betraktade honom. De två andra vargarna delade på sig och omringade pojken. Vegetationen var tät men han kunde då och då se vargarna som cirklade runt honom. Efter 5-6 minuter började vargen framför honom gå runt en buske och sedan drog de sig långsamt tillbaka mot skogsbrynet de kom från. Vargarna morrade aldrig, eller visade tänder eller reste ragg. De var tysta. Pojken rörde sig långsamt över kullblåsta stammar till ett öppet område så han kunde se om vargarna följde honom. Han närmade sig sedan några kor då han tänkte att de skulle varna honom om vargarna kom efter. Han började nu ropa efter sin pappa som var i närheten men slutade eftersom han var rädd att vargarna skulle höra honom och komma tillbaka. Sedan gick han fort fram till vägen och sprang till bilen. Pojken sa att han inte sköt på vargarna eftersom han var rädd att då skulle myndigheterna (USFWS) sätta pappan i fängelse. Pappan berättade att hans pojke skakade helt okontrollerat och var mycket upprörd.

Dr. Geist, det här är bara en av händelserna i BRWRA. Vargar kommer in på gårdarna och står och tittar på barnen och på föräldrarna. De dödar hundar, katter och tamdjur för att inte nämna boskapsförlusterna hos våra familjejordbruk. En sak som kommit upp i dagsljuset är de psykologiska trauman som drabbar barn och lantliga familjer. Mardrömmar, sömnlösa nätter, fruktan för familjemedlemmarna, hopplöshet, hjälplöshet. En barnpsykolog har intervjuat 35 bosatta inom BRWRA och resultaten är allvarliga. Det har inte funnits några skydddsmekanismer under en femårsperiod för människorna i BRWRA. En varg måste bita ett barn innan man kan använda dödligt våld mot vargen för att skydda ett barn. USFWS har sagt; ”Om du tror att ditt barn hotas av en varg och du skjuter den, kommer du att anklagas för jakt på ett utrotningshotat djur och det är upp till domaren att avgöra om du handlat rätt. Du riskerar ett års fängelse och ett bötesbelopp på 100000$. Människorna här har blivit hjärntvättade och illa behandlade nu under åtta års tid och de är rädda för att skydda sig själv och sina barn. Catron Countys styrelse har röstat för att ta bort vargar som utvecklar habitueringsbetende och söker mat bland människor och vistas där människor finns (hem, städer, skolor och hållplatser). Senast röstade man för att ta bort varg #806 eftersom den gick in i Luna kl 0910 på morgonen och sedan fortsatte förbi hemmen i Luna-dalen. Jag är säker på att USFWS kommer att motsätta sig detta. Vår lokala styrelse vill inte vänta på ett anfall på ett av våra barn utan försöker agera för att möta hotet.

Dr. Geist, finns det någon möjlighet för dig att hjälpa barnen och familjerna i Catron County. Skulle du vilja granska uppförandet av vargarna baserat på tillgängliga rapporter? Skulle du kunna ge ett uttalande. Jag vet att du är mycket upptagen och har många saker att göra, men om du kunde avsätta lite av din tid, skulle folket i Catron County bli mycket tacksamma.

I sitt svar säger Dr Geist att styrelsen i Catron County gör helt rätt som kräver att orädda vargar skall tas bort. Han berömmer också den unge mannen för hans mod som troligen räddade hans liv.

Fallet liknar mycket det som systrarna Estil upplevde i Lierne i Norge tidigare i år.

Det finns också en norsk rapport som stöder de psykologiska iakttagelserna

Rovdyr frykt. Helse, trivsel og livskvalitet for mennesker i områder med rovdyr.
Prosjektrapport.

Eystein Stordal
Bjørn Uldal.

Psykiatrisk klinikk,
Helse Nord-Trøndelag HF,
Sykehuset Namsos,
7800 Namsos.


Calle Seleborg
Likenäs den 8 november 2006