Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Den moderatledda majoriteten åsidosätter barn och unga med särskilda behov

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:40 CEST

I en helt färsk rapport om kvalitén på utbildning i Stockholm stad konstateras att elever som går i gymnasiesärskola inte garanteras en bra utbildning. Rapporten slår fast att dessa elever, som ofta redan är marginaliserade, riskerar att åsidosättas ytterligare.
Rapporten konstaterar att

• ”förhållandevis många [elever] som dock inte är nöjda med arbetsron på lektionerna.”,
• ”Det finns således ingen riktig helhetsbild av hur det går för eleverna i gymnasiesärskolan”,
• ”Tydliga nämndmål för gymnasiesärskolan och gemensamt överenskomna indikatorer på vad som mäter kvalitet inom gymnasiesärskolan i Stockholm saknas”, samt att
• ”på vissa ställen är [skolan] mer inriktad på omsorg än på att för varje elev ta fasta på individens potential och förmåga till maximal utveckling”.

- Rapporten är ännu ett bevis på att den moderatledda majoriteten i Stockholm åsidosätter barn och unga med särskilda behov, säger Per Olsson (MP), ledamot i Utbildningsnämnden.

- Det måste alltid finnas tillräckliga resurser för barn och unga i behov av särskilt stöd. Vi kan aldrig tillåta att Stockholms stad inte ger alla barn det stöd de behöver, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare.


Rapporten laddas ner här:
http://www.insyn.stockholm.se/utbildning/document/2010-10-21/Dagordning/9/9%20bilaga%20Gy-s%c3%a4rskolan%20i%20Stockholms%20stad.pdf

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region