Miljöpartiet Stockholms stad

Den moderatledda majoriteten åsidosätter barn och unga med särskilda behov

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:29 CEST

I en helt färsk rapport om kvalitén på utbildning i Stockholm stad konstateras att elever som går i gymnasiesärskola inte garanteras en bra utbildning. Rapporten slår fast att dessa elever, som ofta redan är marginaliserade, riskerar att åsidosättas ytterligare.

Rapporten konstaterar att

• ”förhållandevis många [elever] som dock inte är nöjda med arbetsron på lektionerna.”, • ”Det finns således ingen riktig helhetsbild av hur det går för eleverna i gymnasiesärskolan”, • ”Tydliga nämndmål för gymnasiesärskolan och gemensamt överenskomna indikatorer på vad som mäter kvalitet inom gymnasiesärskolan i Stockholm saknas”, samt att • ”på vissa ställen är [skolan] mer inriktad på omsorg än på att för varje elev ta fasta på individens potential och förmåga till maximal utveckling”.

- Rapporten är ännu ett bevis på att den moderatledda majoriteten i Stockholm åsidosätter barn och unga med särskilda behov, säger Per Olsson (MP), ledamot i Utbildningsnämnden.

- Det måste alltid finnas tillräckliga resurser för barn och unga i behov av särskilt stöd. Vi kan aldrig tillåta att Stockholms stad inte ger alla barn det stöd de behöver, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare.

Rapporten laddas ner här: http://www.insyn.stockholm.se/utbildning/document/2010-10-21/Dagordning/9/9%20bilaga%20Gy-s%c3%a4rskolan%20i%20Stockholms%20stad.pdf