Statens folkhälsoinstitut

”Den nationella handlingsplanen mot alkoholskador har haft effekt men den kunde ha utformats bättre”

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:15 CET

Det konstaterar Statens folkhälsoinstitut i sin utvärdering av den handlingsplan som riksdagen antog år 2000 för att begränsa alkoholskadorna i samband med att införselreglerna för alkoholdrycker förändrades i Sverige.

Statens folkhälsoinstitut har haft regeringens uppdrag att utvärdera den nationella handlingsplan mot alkoholskador som omfattat perioden 2001-2005. Handlingsplanen antogs av riksdagen som ett svar på den ökning av alkoholkonsumtionen - och därmed också av skadorna - som man befarade skulle inträffa i samband med att införselreglerna för alkoholdrycker förändrades i Sverige. Alkoholen orsakar mycket stora kostnader i form av mänskligt lidande och välfärdsförluster. Att välja rätt strategi för att minska kostnaderna är en central uppgift.

Utvärderingen av den nationella handlingsplanen mot alkoholskador, som nu har överlämnats till folkhälsoministern visar att handlingsplanen haft effekt men den kunde ha utformats bättre.
Bland annat konstateras att flera av de åtgärder som internationell forskning visat vara de effektivaste inte använts i den utsträckning som varit möjligt. Dit hör insatser för att minska berusningsdrickande på restauranger, alkoholrådgivning i sjukvården och polisarbete för att minska produktion och distribution av illegal alkohol. Dessa är exempel på insatser som i kombination med informationsinsatser bör utgöra grunden för det fortsatta alkoholförebyggande arbetet i Sverige.

Gunnar Ågren, Folkhälsoinstitutets generaldirektör, kommenterar i dag på sin blogg resultatet av utvärderingen:

- Enligt vår bedömning har den nationella handlingsplanen visserligen inte kunnat bryta en negativ skadeutveckling, men väl medverkat till att utvecklingen blivit mindre negativ än befarat, skriver Gunnar Ågren. Arbetet i framtiden måste i högre grad inriktas på åtgärder som på ett verksamt sätt minskar tillgängligheten till alkohol. Ett exempel på en sådan insats är arbetet för en mer ansvarsfull alkoholservering på restauranger, parat med en effektiv alkoholtillsyn som har en klar inverkan på alkoholrelaterat våld. Andra viktiga insatser är att i högre grad engagera föräldrarna när det gäller alkoholdrickande bland ungdom och sjukvårdens insatser för att identifiera och påverka, avslutar Gunnar Ågren.

Utvärderingen av den nationella handlingsplanen mot alkoholskador 2001-2005 samt Gunnar Ågrens inlägg i frågan finns på www.fhi.se.

För ytterligare information kontakta: Utredare Pia Kvillemo, tfn 08-566 135 57, e-post pia.kvillemo@fhi.se, avdelningschef Sven Andreasson, tfn 08-566 135 82, eller generaldirektör Gunnar Ågren, tfn 08-566 135 02, mobil 070-304 35 01.