omvard.se

Den Nationella Patientenkäten är nu tillgänglig på webbplats för patienter

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 06:50 CET

Nu finns resultatet från den Nationella Patientenkäten på OmVård.se. Sedan SKL igår släppte resultatet har vi arbetat idogt med att göra resultatet tillgängligt även hos oss.

Sök efter den Vårdcentral eller Hälsocentral som du är intresserad av och jämför med andra vårdgivare i ditt landsting. Du kan till exempel enkelt jämföra vårdgivare i din hemkommun med vårdgivare i kommunen där du arbetar!

Den Nationella Patientenkäten genomfördes hösten 2009 av företaget Indikator på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Ungefär 100 000 patienter fick svara på frågor om sitt senaste besök på vårdcentralen, och ungefär 830 av Sveriges vårdcentraler har blivit bedömda. På det stora hela blev resultatet gott, framför upplever patienterna att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Ett gott betyg för läkarna och sjuksköterskorna i primärvården!

Det är också föredömligt att SKL genomför den här typen av undersökningar. Att låta patienterna själva berätta om sin upplevelse av vården är en förutsättning för att vården ska kunna utvecklas på rätt sätt. Förhoppningsvis tar nu landsting och vårdgivare till sig av både goda och mindre goda resultat.

Nästa steg är att presentera informationen på ett lättåtkomligt och förståeligt sätt för patienterna, som ju i allra högsta grad påverkas av vårdgivarens kvalitet. Oavsett vårdval är det viktigt att veta hur den egna vårdgivaren är jämfört med andra. Är den vård och det bemötande jag får rimligt? Borde jag kunna ställa andra krav på min vårdgivare?

För tillfället presenteras informationen på undersökningsinstitutet Indikators webbplats i en mycket tillfällig lösning. Så småningom vill SKL själva erbjuda en jämförelsefunktion på sin webbplats 1177.se. Vi har tidigt uttryckt intresse för att visa upp datat på OmVård.se, eftersom vi har en färdigutvecklad webbplats med i princip samtliga vårdcentraler i Sverige och ett gränssnitt som är utvecklat för enkla och lättförståeliga jämförelser.

Tyvärr har inte SKL utnyttjat den möjligheten på det sätt de hade kunnat göra. I december stoppades utvecklingen av 1177.se upp när Logica hoppade av samarbetet. Redan då borde det ha varit tydligt att resultatet från patientenkäten skulle komma så mycket snabbare än de själva skulle kunna ta fram en väl fungerande lösning.

Att SKL inte har hoppat på ett samarbete med oss har naturligtvis inte hindrat oss från att presentera datat på OmVård.se. Vi kan nu stolt visa upp patientomdömen om knappt 1000 vårdcentraler!

OmVård.se är en webbplats där privatpersoner kan jämföra primärvård och specialistvård. Den information som finns på webbplatsen är hämtad från offentliga register, bland annat från Socialstyrelsen, SKL och några av de nationella kvalitetsregistren.

OmVård.se är framtagen av Sanocore AB och finansierad av Svenskt Näringsliv.