nWise AB

Den nationella textförmedlingstjänsten i Finland, Protone, lanserar nya web- och mobila Androidtjänster med MMX 5 från nWise.

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 15:02 CET

Protone, som levererar den nationella textförmedlingstjänsten i Finland med MMX 4.0, uppgraderar sin tjänsteplattform till MMX 5 från nWise. Med MMX 5 får döva och hörselskadade medborgare ökad tillgänglighet till telefoni. Det blir också möjligt att migrera från gamla modembaserade texttelefoner till IP-lösningar som fungerar på bredband, 3G och 4G-nät. Med MMX 5 från nWise kommer de Finska medborgarna kunna ringa textförmedlingstjänsten via webben, Internet eller med sina Android mobiltelefoner.

Marja Kortelainen, försäljnings- och marknadsansvarig på Protone säger: ”MMX5 offers many new features which improve possibilities to use this service from the end users point of view. For example mobile connection is a huge improvement to the previous version. We believe that these new features all together brings new users for the service.”

Traditionellt har modembaserade texttelefoner använts för realtidstextkommunikation. Realtidstextkommunikation innebär att en person som inte kan höra kan ”tala” med text i realtid, inte bara med alternativa kommunikationssätt som SMS eller e-post. Genom att telefonsamtal med text i realtid blir tillgängligt från datorer med Internetaccess kan exempelvis handläggare på myndigheter eller kommuner, samt personer med kundkontakter vid behov snabbt ha tillgång till texttelefoni via datorn. Personer som är döva och hörselskadade kan med de nya texttelefonitjänsterna ringa textsamtal på ett mycket mer flexibelt sätt oberoende av var personen befinner sig, som ett komplement till texttelefonen i hemmet. Det innebär en effektivisering av kommunikationen i och med att ärenden kan hanteras genom textsamtal, istället för exempelvis e-post.

Med MMX 5 kan Protone erbjuda funktionen Taladirekt, vilken innebär att de som vill tala men inte kan höra kan använda tjänsten för att ringa sina samtal och få text tillbaka som stöd. Denna funktion är till stor hjälp för gruppen vuxendöva och hörselskadade som inte är teckenspråkiga. Den nya förmedlingstjänsten tas i drift i juni 2011 och kommer under resten av året erbjudas till alla som är döva, hörselskadade eller dövblinda i Finland.

nWise är ett litet innovativt företag i Uppsala med specialistkompetens inom totalkommunikation. Vi skapar kommunikationslösningar och kommunikationstjänster som sätter människan i centrum och ger människor tillgång till kommunikation på sina egna villkor. Vi är specialister på kommunikation för människor med speciella behov eller funktionshinder såsom döva, hörselskadade, gamla och vårdberoende. Vi bygger också system som fyller andra behov såsom språktolkning på distans.

Genom att vi har jobbat med flera av Europas ledande operatörer och tjänsteleverantörer har vi också mångårig erfarenhet av installation, integration och support av tekniken i några av de mest avancerade driftsmiljöer som finns. Vår gedigna erfarenhet av att utveckla multimediateknik för tolk- och förmedlingstjänster har gjort oss till den ledande leverantören inom detta område i Europa.